Rijk van Nijmegen

Signalen discriminatie internationale studenten in Nijmegen

Studentenhuis in centrum van Nijmegen
Studentenhuis in centrum van Nijmegen © OG
NIJMEGEN - Termen als ‘Dutch only’ en ‘no internationals’ geven aan dat er sprake is van discriminatie van internationale studenten in Nijmegen als het gaat om huisvesting. Het college heeft dat laten uitzoeken, maar beschikt niet over harde cijfers.
De termen worden bijvoorbeeld gebruikt in Facebookgroepen van coöptatiepanden van studentenhuisvester SSH&. Dat zijn de panden waar de bewoners zelf nieuwe bewoners kunnen selecteren. Maar concrete meldingen en formele klachten zijn echter niet direct bij binnengekomen bij SSH&, die zegt dat als er echt problemen zijn, ze daarop zullen handelen.
Discriminatie vinden ze niet acceptabel, zo zegt SSH&. In 2022 gaat de studentenhuisvester haar coöptatiebeleid evalueren, waarbij een beter beeld kan ontstaan over wat er precies speelt.

''No internationals' hoeft geen discriminatie te betekenen"

Volgens SSH& hoeven termen als ‘no international’ niet automatisch discriminatie te betekenen. Het kan ook zijn dat studenten een goede balans willen in hun huis tussen Nederlands- en Engelstalig, of dat ze graag geen uitwisselingsstudent willen die maar kort verblijft, maar een student die zich langer committeert aan het huis en er langer blijft wonen, aldus de SSH&.
Ook de Stichting Huurteams kent wel signalen van discriminatie, maar die komen niet rechtstreeks bij hen binnen. Zij komen pas in in beeld als iemand al ergens woont en er dan problemen ontstaan. De meest concrete cijfers komen uit 2019 en betreffen 7 van 19 behandelde borgzaken, waarbij internationale studenten en expats een vooraf betaalde borg niet terugkregen.

Hogere huren voor dezelfde ruimte

Ook wordt deze groep soms geconfronteerd met hogere huren voor dezelfde ruimte en hogere bemiddelingskosten. Dit lijkt volgens de Huurteams het meest voor te komen bij grote en middelgrote verhuurders, beheerders en bemiddelaars.
Daarbij ervaart de doelgroep een hogere drempel naar rechtsbijstand. Het feit dat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn, en hier relatief kort verblijven, maken ook dat het moeilijker is om actie te ondernemen.

'Facebook is geen valide onderzoekinstrument'

Ook studentenvakbond AKKU kent wel signalen maar geen concrete cijfers. Maar de studentenvakbond wijst ook op berichten op Facebook met termen als ‘no internationals.’ De gemeente heeft die berichten op Facebook zelf ook gezien maar zegt: “Overigens is Facebook niet aan te bevelen als valide onderzoeksinstrument, dus ook hier blijft het bij signalen.”
Het college van de gemeente Nijmegen belooft de zaak in de gaten te houden en zal de gemeenteraad in de loop van 2022 opnieuw informeren.