Rivierengebied

Hogere sterfte maar ook meer geboortes in Rivierenland

© Pixabay
TIEL - Er is oversterfte in Nederland en ook in Rivierenland zijn beduidend meer mensen overleden in 2020 en 2021. Dat blijkt uit de bevolkingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar in verschillende gemeenten is ook een geboortegolf te zien.
In bijna alle gemeenten van Rivierenland is de afgelopen twee jaar een hogere sterfte te zien dan in de periode daarvoor. Zo overleden er in 2017, 2018 en 2019 in Tiel gemiddeld 357 mensen per jaar. In 2020 waren dat er 429 en tot en met november 2021 overleden al 427 Tielenaren.
De sterfte is dus met zo'n 20 procent toegenomen. In Buren nam het aantal overledenen zelfs met zo'n 27 procent toe, ruim vijftig doden meer dan in de jaren daarvoor. Ook in West Betuwe lijkt er een forse stijging van de sterfte te zijn, met ruim 28 procent. Van deze nieuwe gemeente zijn echter geen cijfers van voor 2019 meegenomen.

'Corona oorzaak oversterfte'

Het CBS ziet de coronapandemie als de oorzaak van de oversterfte. Tot en met het tweede kwartaal van 2021 is landelijk de doodsoorzaak van alle overlijdens gepubliceerd. Daaruit komt geen andere stijging van een doodsoorzaak naar boven. Juist over de laatste maanden is wel discussie of er mogelijk toch geen andere oorzaken zijn zoals uitgestelde zorg.
In Rivierenland zijn alleen in Culemborg de afgelopen twee jaar minder mensen overleden dan in de jaren daarvoor. De stad ziet juist een toename in het aantal geboortes van ruim 15 procent. In 2021 kwamen tot en met november al 346 baby's ter wereld, waar dat de voorgaande jaren bleef steken op circa 275. Een dergelijke toename is ook te zien in Buren en West Maas en Waal.

Flink geboorteoverschot in Neder-Betuwe

In Neder-Betuwe steeg het aantal geboortes niet. De gemeente heeft wel al jaren relatief veel geboortes en daardoor het hoogste geboorteoverschot in de streek. Ook in Zaltbommel werden beduidend meer kinderen geboren dan dat er mensen overlijden. In Buren en West Betuwe worden relatief ook veel kinderen geboren, maar heeft de hoge sterfte met name de laatste twee jaar het geboorteoverschot de kop ingedrukt.
Door de stijging van het aantal geboortes in Maas en Waal is het geboortetekort omgebogen naar een klein overschot. Tiel is nog de enige gemeente met een echt geboortetekort: jaarlijks gaan er nu zo'n 50 mensen meer dood dan er geboren worden.
Door mensen van buiten die zich in het gebied vestigen, is Tiel net als alle Rivierenlandse gemeenten wel wat gegroeid het afgelopen jaar.