Rivierengebied

Poep en veren: bijzondere grote schoonmaak gaande op Kasteel Waardenburg

Kasteel Waardenburg
Kasteel Waardenburg © Omroep Gelderland
WAARDENBURG - Op de zolder van dit kasteel in het Rivierengebied kruipen ieder jaar opnieuw een paar honderd gierzwaluwen uit het ei. Als de jonge vogels eenmaal zijn uitgevlogen, blijven ze jarenlang onafgebroken in de lucht. Eten, slapen en zelfs paren: de gierzwaluw doet alles vliegend. Nu de vogels overwinteren in Afrika, houden vrijwilligers op Kasteel Waardenburg een grote schoonmaak. De nestlocaties van de gierzwaluwen worden weer klaargemaakt voor een nieuw seizoen.
Onder de dakrand van Kasteel Waardenburg zijn liefst 130 nestplekken gecreëerd voor gierzwaluwen. Dat gebeurde nadat in 2006 het dak van het middeleeuwse kasteel werd opgeknapt, vertelt Bert Vos van de Vogelwerkgroep IVN West Betuwe. Gaten en kieren werden gedicht, waarmee ook de nestplekken voor gierzwaluwen verdwenen.
Bijzondere grote schoonmaak gaande op Kasteel Waardenburg

Grote schoonmaak

Steeds meer luchtacrobaten met nesteldrang namen de afgelopen jaren tijdens de broedperiode hun intrek in het kasteel. Vrijwilligers van verschillende natuurorganisaties houden eens per jaar een grote schoonmaak. Dat houdt in dat poep, veertjes en eventuele eitjes van de gierzwaluwluisvlieg worden verwijderd. De vogels hebben zo een grotere kans om komend voorjaar hun jongen groot te brengen.
Behalve een bak werk levert het de vrijwilligers ook veel informatie op over het afgelopen broedseizoen. De gegevens moeten nog worden geïnventariseerd, zegt vrijwilliger Bert Vos, maar hij denkt dat het een succesvol jaar was. In veel nesten is vooral aan de achtergebleven poep te zien dat er jonge gierzwaluwen zijn grootgebracht. Alle vogels zelf zijn lang en breed gevlogen.
Gierzwaluw in nestkast
Gierzwaluw in nestkast © Jochem Kühnen

Steeds afhankelijker van nestkasten

Door een gebrek aan bergen en rotsen broeden gierzwaluwen in ons land alleen in gebouwen. Door de isolatie van muren en daken neemt het aantal geschikte broedplekken voor gierzwaluwen af. Voor de vogels is het daarom belangrijk dat er voldoende nestkasten zijn, zodat gierzwaluwen zich ook in de toekomst in ons land kunnen voortplanten.
Gierzwaluwen zijn maar een paar maanden per jaar in ons land te vinden. Vanaf eind april komen de vogels vanuit Afrika hiernaartoe om zich voort te planten, eind juli heeft het merendeel Nederland alweer verlaten. Op mooie zomeravonden zijn de vliegende acrobaten vaak aan de hemel te zien. Ze danken hun naam aan het hoge, 'gierende' geluid dat ze maken.