Achterhoek / Noord-Veluwe

Deze drie zeldzame roofvogels doen het goed in onze provincie

Volgens Sovon hebben zich twee visarenden gevestigd op de Noord-Veluwe.
Volgens Sovon hebben zich twee visarenden gevestigd op de Noord-Veluwe. © Pixabay
NIJMEGEN - Het gaat goed met de roofvogels in het land. Vijf nieuwe soorten hebben zich sinds de eeuwwisseling gevestigd, daarvan zitten drie soorten zelfs in onze provincie: de zeearend, de visarend en de rode wouw.
Sinds de jaren '60 is het aantal roofvogels in Nederland gestegen van 5.000 naar 35.000 broedparen, weet Albert de Jong van SOVON. De organisatie uit Nijmegen is een vereniging van vogeltellers en houdt de aantallen ieder jaar bij. In totaal broeden er in Nederland vijftien soorten roofvogels, waaronder de welbekende buizerd en havik.
Uit de laatste telling blijkt dat er sinds 2000 dus vijf nieuwe soorten zijn gevestigd: de zeearend, de visarend, de rode én de zwarte wouw en tot slot de steppekiekendief. Gelderland is voor drie van deze soorten inmiddels het thuis.

Zeearend

In mei 2020 is bekend geworden dat de zeearend zich voor het eerst echt gevestigd heeft in onze provincie. Daarvoor lieten ze zich zo nu en dan eens zien, maar een echt nest bouwen deden ze daarvoor nog niet. Het paartje heeft zich in 2020 dus gevestigd op de Veluwe.
De zeearend is een imposante roofvogel.
De zeearend is een imposante roofvogel. © Per-Arne Larsen / Pixabay
De zeearend wordt door liefhebbers van de imposante roofvogel ook wel de 'vliegende deur' genoemd. Niet zo gek, als je bedenkt dat zeearenden een spanwijdte kunnen hebben van bijna 2,5 meter. Ook langs de grote rivieren in Gelderland leven zeearenden. Daar vlogen ze onlangs nog imposant rond, waar vogelaars maar al te graag een kiekje van maakten.

Visarend

Volgens Albert de Jong zit er inmiddels ook een paartje visarenden op de Noord-Veluwe. "Ik heb dat nest zelf ook gezien. Het is een plek die we niet bekend willen maken. Ze hebben er nog geen jongen grootgebracht. We hopen echt wel dat die visarend niet alleen in de Biesbosch en Veluwe, maar ook op heel veel andere plekken in Nederland zich gaat vestigen."
Op de Noord-Veluwe zit volgens Sovon een paartje visarenden.
Op de Noord-Veluwe zit volgens Sovon een paartje visarenden. © Pixabay
Dat de visarend, maar ook de zeearend, het nu zo goed doen heeft volgens De Jong te maken met de aanwezigheid van prooidieren. "Er zitten veel vissen en watervogels." Eerder, in 2017, is de visarend ook al eens gespot nabij de rivieren bij Arnhem.
De visarend eet uitsluitend vis en broedt dan ook langs meren, plassen en langs sommige zeekusten. Eerder was de roofvogel dus al wel te zien in Nederland, maar toen in principe op doortrek naar andere oorden.

Rode wouw

De rode wouw is een kleinere roofvogel die zich momenteel laat zien in de Achterhoek, vertelt De Jong. In de zomer van 2021 werd er nog een nestje gevonden op een boerenbedrijf in Winterswijk. In 2010 werd volgens Sovon het eerste broedende paar vastgesteld.
De rode wouw wordt regelmatig gespot in de Achterhoek.
De rode wouw wordt regelmatig gespot in de Achterhoek. © Pixabay
In 2020 werd er op de Zuid-Veluwe een dode rode wouw gevonden. Later werd geconcludeerd dat de zeldzame vogel waarschijnlijk is gestorven door verstoring van de mens.
De rode wouw lijkt een beetje op de buizerd, maar heeft een roodachtige kleur. De roofvogel houdt van landbouwgebieden, maar hij kan jagen op kleine zoorgdieren en kan broeden in de bossen.

Niet alleen maar hosanna

Maar, waarschuwt De Jong, het gaat niet met alle roofvogelsoorten zo goed. De laatste tijd stijgt het aantal buizerds en haviken namelijk niet meer. "Het neemt iets af, met name door het kappen van bomen. Daarnaast zien we ook minder duiven, dat heeft vooral invloed op haviken." Daarnaast stelt Sovon dat mensen de nesten soms verstoren.