Arnhem en omstreken

'Papierfabriek Parenco moet inzicht geven in milieueffecten'

De papierfabriek in Renkum grenst aan natuurgebieden.
De papierfabriek in Renkum grenst aan natuurgebieden. © Omroep Gelderland
RENKUM - Papierfabriek Smurfit Kappa Parenco in Renkum moet open kaart spelen over geur- en geluidshinder in de toekomst én aangeven welke mogelijkheden er zijn om overlast te verminderen. Dat advies krijgt de provincie Gelderland van de Commissie voor de milieueffectrapportage.
De grootste papierfabriek van Nederland wil de productie van papier voortzetten in Renkum. Parenco wil daarvoor alle lopende vergunningen actualiseren en onderbrengen in één alles omvattende omgevingsvergunning. Het bedrijf wil zich concentreren op de productie van verpakkingspapier.
Dat vraagt wel om een nieuwe omgevingsvergunning. Maar voordat de provincie die in behandeling neemt, is eerst een milieueffectrapportage nodig. De provincie vroeg de onafhankelijke commissie om advies over die rapportage.

Geur- en geluidshinder

"Vanuit het dorp wordt aangegeven dat er sprake is van geur- en geluidshinder en dat deze is toegenomen sinds de ombouw naar productie van verpakkingspapier in 2016", aldus de commissie.
Parenco moet volgens het advies duidelijk maken wat de ambities en doelstellingen zijn voor geur- en geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Ook moeten de effecten op de gezondheid van mensen in Renkum worden meegenomen in het onderzoek.

Natura 2000

Parenco grenst aan aan Natura 2000-gebieden en aan gebieden van het Gelders Natuurnetwerk. Volgens de commissie is het daarom noodzakelijk om in de omgeving van de papierfabriek een globale omgevingsanalyse te maken. "Dit geeft een algemeen beeld van de natuurwaarden in het gebied, de verschillende landschappen, en de aanwezige soortgroepen in het studiegebied." De commissie stelt dat Parenco moet aantonen dat de papierproductie geen grote effecten heeft op de natuur.
Ook adviseert de commissie dat Parenco meer doet om de betrokkenheid van omwonenden te vergroten, bijvoorbeeld door beter en meer te communiceren.

Zie ook: