Gelderland

Deze drie dingen merkt Gelderland van het coalitieakkoord

Jaap Kloosterziel is niet tevreden over de keuzes rond Lelystad Airport
Jaap Kloosterziel is niet tevreden over de keuzes rond Lelystad Airport © Omroep Gelderland
UDDEL - Van de A15 tot Lelystad Airport, voor sommige Gelderlanders gaan de kabinetsplannen veel betekenen.

1. Tol op de A15

De weg is nog niet open, de tol nog niet geheven, maar er is nu al een einddatum. Het verlengen van de A15 en de aansluiting op de A12 kon niet betaald worden met het geld van de overheid alleen, daarom is er een tolheffing ingevoerd. De weg moet - als het aan Rijkswaterstaat ligt - in 2025 open.
Met het coalitieakkoord is duidelijk dat die tol maximaal vijf jaar in stand blijft. Want in 2030 verdwijnen de tolwegen in Nederland: dan wordt het rekeningrijden ingevoerd én betaalt iedereen mee aan de wegen waar nu nog tol wordt geheven. Of de weg daadwerkelijk in 2025 open kan, is nog maar de vraag. De Raad van State buigt zich nog over de plannen. Dat gaat over stikstof.

2. De Veluwe

Het stikstofdossier is sowieso een heet hangijzer en in Gelderland valt dan automatisch de Veluwe op: groot natuurgebied en waar veel boeren in de omgeving zitten.
In de kabinetsplannen staat dat in bepaalde gebieden de landbouwsector geholpen moet worden bij het verduurzamen. "Maar als de opgave dermate groot is dat vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid betekent, gaan we op het boerenerf het gesprek aan om samen te zoeken naar mogelijkheden." Over een verplichte opkoopregeling wordt niet gesproken.

3. Lelystad Airport

Het onderwerp waar al veel over gezegd en geschreven is, wordt juist in dit regeerakkoord nauwelijks benoemd. Lelystad Airport komt op één plek terug in de vijftig pagina's, als het gaat om een oplossing voor de stikstof-, CO2- en geluidsproblemen voor Schiphol. "[Bij deze oplossing zal] het kabinet de opening van vliegveld Lelystad betrekken en hierbij ook de laagvliegroutes in ogenschouw nemen", is te lezen.
Voor actiegroep Red de Veluwe is dat een teleurstelling. Na de berichtgeving een week geleden, dat Schiphol niet voldoet aan regels rondom stikstof, geluid en overlast, hoopte de actiegroep op een definitieve streep door Lelystad Airport. "Dit was bij uitstek het moment daarvoor geweest", zegt een zichtbaar teleurgestelde Jaap Kloosterziel namens Red de Veluwe. "Het is duidelijk dat er te veel problemen zijn voor een extra vliegveld, maar nu schuift dit kabinet de keuze alsnog voor zich uit. Ze schrijven dat er in 2022 een keuze gemaakt zal worden over de opening van het vliegveld."
Toch blijft de stichting vol goede moed. "Vier jaar geleden stond nog in het regeerakkoord dat Lelystad Airport open moest, dus wat dat betreft hebben we al winst geboekt. En ook volgend jaar zijn deze problemen nog niet opgelost. VVD en CDA zullen dat ook een keer moeten gaan inzien, en dat zal het moment zijn dat Lelystad Airport definitief van de baan is. Als ze die keuze niet maken, staan wij in de startblokken om de strijd naar de rechter te brengen, want we geloven dat er geen enkele mogelijkheid is waarop het kabinet dit nog kan realiseren. Die Veluwe gaan we dus wel redden."
Uit het akkoord blijkt dat het kabinet fors wil investeren in duurzame landbouw. Verder wil de nieuwe regering 'de natuur in Nederland in goede staat brengen'. Ook stikstof staat hoog op de agenda. Concrete voorstellen zijn er nog niet. LTO Noord gaf aan nu nog niet heel inhoudelijk te kunnen reageren. Ook stikstof-activist Johan Vollenbroek beklaagt zich tegenover het ANP over het 'volledig ontbreken aan concrete plannen'.