Rijk van Nijmegen

Dit zijn de vier mogelijke varianten van stadseiland Veur Lent

De gemeente Nijmegen heeft vier varianten gepresenteerd voor Veur Lent.
De gemeente Nijmegen heeft vier varianten gepresenteerd voor Veur Lent. © ANP
NIJMEGEN - Deelnemers aan de peiling over het Nijmeegse stadseiland Veur Lent kunnen straks kiezen uit vier varianten. Die variëren van geen tot maximaal 250 woningen.
De stadspeiling komt er op verzoek van de gemeenteraad, die wil weten wat de Nijmegenaren de beste invulling vinden. Sinds begin dit jaar wordt de discussie rondom het stadseiland levendig gevoerd. Er is een grote behoefte aan nieuwe woningen, maar tegenstanders willen het stadseiland groen houden.

Waalpark...

Het stadseiland is ontstaan door het project Ruimte voor de Waal om hoog water te kunnen opvangen. Bij de variant Waalpark wordt het gebied ingericht voor recreatief gebruik met enkele voorzieningen.
De variant Waalpark.
De variant Waalpark. © Gemeente Nijmegen

...Dijkbuurt...

Bij Dijkbuurt is er een bescheiden woonprogramma van dertig woningen met enkele voorzieningen, een parkachtige invulling met horeca, sport, cultuur en andere voorzieningen.
De variant Dijkbuurt.
De variant Dijkbuurt. © Gemeente Nijmegen

...Brugkwartier...

In de variant Brugkwartier moeten er 100 woningen komen met enkele voorzieningen en bebouwing geconcentreerd rondom de Waalbrug. Die variant moet met stadswoningen en appartementen aansluiten op de huidige bebouwing van het eiland.
De variant Brugkwartier.
De variant Brugkwartier. © Gemeente Nijmegen

...of Spiegelstad

Variant Spiegelstad maakt van Veur Lent een stedenbouwkundige ‘stepping-stone die de Waalsprong met de bestaande stad verbindt. Er komen dan 200 tot 250 woningen en voorzieningen.
De variant Spiegelstad.
De variant Spiegelstad. © Gemeente Nijmegen

250 woningen Hoge Bongerd

Voor de naastgelegen wijk Hoge Bongerd is een groen stedelijk woonmilieu met zo’n 250 woningen uitgewerkt. Er is uitgegaan van behoud en versterking van de groene dorpsrand.
De Hoge Bongerd.
De Hoge Bongerd. © Gemeente Nijmegen
Volgens het stadsbestuur laten alle varianten zien welke unieke kansen het stadseiland biedt. Zo wordt in elke variant Fort Knodsenburg vrijgehouden van bebouwing. Daarnaast blijft de zichtlijn vanaf de Lentse Warande naar de historische stad gehandhaafd.

Paviljoen op oostelijke punt

Ook komt er in alle varianten op de meest oostelijke punt van het eiland een horecapaviljoen dat aansluit op de kolk (het deel waar het water vanaf de overloop instroomt) en het landschap. Verder is er in alle varianten ruimte om bij de definitieve uitwerking invulling te geven aan het versterken van de biodiversiteit op Veur Lent. En in alle varianten kan de biodiversiteit op Veur Lent uitgebreid worden.
Wethouder Noël Vergunst is blij met de varianten die zijn uitgewerkt door stedenbouwkundig bureau Palmbout Urban Landscapes: “ Het is mooi om door de ogen van een externe partij naar deze plek te kijken en te zien dat de gemeentelijke ambities voor Veur Lent op verschillende manieren uitgevoerd kunnen worden. Voor de Nijmegenaar, en uiteindelijk de raad, valt er zo echt iets te kiezen.”

Stadspeiling

De vier varianten zijn geen kant en klare plannen, zo zegt het college, maar geven de deelnemers van de stadspeiling wel een beeld hoe het eiland er uit zou kunnen zien. De gemeenteraad kiest uiteindelijk welk woonmilieu zij willen realiseren op Veur Lent. Dan pas worden de plannen verder uitgewerkt.
Na vaststelling van de varianten door de gemeenteraad worden er willekeurig 7000 Nijmegenaren van 16 jaar of ouder geselecteerd om aan de peiling mee te doen. De peiling die naar verwachting in februari wordt gehouden, wordt de respondenten gevraagd wordt feedback te geven op de vier varianten, om vervolgens een eventuele voorkeur uit te spreken. Hiermee verwacht het college een representatief beeld te krijgen voor heel Nijmegen.