Gelderse Vallei

Massaal uitstrooien van kalk blijkt een succes: vogels gaan er goed op

Boven De Ginkel is meer dan een miljoen kilo kalk uitgestrooid.
Boven De Ginkel is meer dan een miljoen kilo kalk uitgestrooid. © Omroep Gelderland
EDE - Mezen en andere bosvogels profiteren van het uitstrooien van ruim een miljoen kilo schelpgruis op De Ginkel in Ede. Dat blijkt uit onderzoek van ecoloog Arnold van den Burg van de stichting BioSFeer, die in opdracht van de gemeente Ede heeft gevolgd of schelpgruis de vogels kon helpen.
Vogels in De Ginkel lijden onder de slechte staat van de natuur door onder meer verzuring en verdroging. Bij de bosvogels werd steeds vaker een gebrek aan calcium geconstateerd. Eieren komen hierdoor minder vaak uit en jonge vogels breken al in het nest hun botten. De populatie is hierdoor afhankelijk van immigratie van vogels vanuit andere gebieden.

Minder calciumgebrek door schelpgruis

In 2017 zijn voederplanken met schelpgruis opgehangen. Deze zijn vorig jaar verwijderd, toen het gebied in november 2020 met behulp van een helikopter grootschalig is bekalkt met meer dan een miljoen kilo schelpgruis. Calciumgebrek in mezennesten is daardoor direct een veel zeldzamer verschijnsel geworden.
Het uitstrooien met een helikopter.
Het uitstrooien met een helikopter. © Gemeente Ede
Of dit blijvend is, moet de komende jaren blijken. Het schelpgruis verdwijnt langzaam in de bodem, waardoor het voor de mezen moeilijker te vinden is.

Zeer kwetsbaar

Ook andere delen van de Veluwe zijn ondertussen bestrooid met extra kalk. Maar dat geldt niet voor het Edese Bos, waarvan werd aangenomen dat verzuring daar nog niet had toegeslagen. Van den Burg heeft in zijn onderzoek ontdekt dat dit deel van de Veluwe ook een gebrek aan calcium vertoont. Ede gaat dat nu aanpakken.
Wethouder Jan Pieter van der Schans is blij dat de herstelmaatregel werkt. "Tegelijkertijd toont dit onderzoek aan dat de natuur in onze gemeente zeer kwetsbaar is. We willen daarom ook aan de slag met herstelmaatregelen in het Edese Bos. Daarnaast werken we aan bronmaatregelen, die als doel hebben de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen."