Stedendriehoek

Provincie: geen logistieke hub in dorpshart Eerbeek

Omwonenden protesteerden diverse keren tegen de komst van een logistiek centrum in hun wijk.
Omwonenden protesteerden diverse keren tegen de komst van een logistiek centrum in hun wijk. © Omroep Gelderland
ARNHEM - Gedeputeerde Staten van Gelderland schrappen het voormalig Burgersterrein als mogelijke locatie voor een logistiek centrum in Eerbeek. Dat laat de provincie dinsdag weten. Twee andere mogelijke locaties, beiden aan de rand van het dorp, worden nu verder onderzocht.
De reden voor het besluit: "Een logistiek centrum op de locatie voormalig Burgersterrein zorgt voor een te grote stikstofbelasting, waardoor het geen reële optie is. Daarnaast is er veel verzet vanuit omwonenden bij deze locatie." De papier- en kartonfabrieken in Eerbeek en Loenen willen in een nieuw logistiek centrum straks hun goederen opslaan en overslaan.

Blijdschap

Omwonenden zijn blij met de keuze. "Iedereen is helemaal door het dolle", zegt Corine Kapenga, die vlakbij het Burgersterrein woont. "Wij zijn heel blij dat ze goed hebben nagedacht en dat ze tot inzicht zijn gekomen dat deze locatie ongeschikt is als terrein voor een logistiek centrum." Omwonenden vreesden voor hun uitzicht bij de bouw van een 13 meter hoog pand in hun straat en voor meer geluidsoverlast.
De afgelopen tijd voerde de buurt onder leiding van Kapenga op verschillende manieren actie tegen een 13 meter hoge 'blokkendoos' in de wijk, zoals omwonenden het logistieke centrum noemen. Maandagmiddag stond er nog een delegatie van omwonenden voor het provinciehuis in Arnhem, waar met potten en pannen herrie werd gemaakt om 'gehoord' te worden door de provincie.

Keuze

Dat de provincie nu stelt dat een logistiek centrum aan de Loubergweg niet kan vanwege stikstof, brachten omwonenden vorig jaar al in. "Dat is het allereerste wat we zeiden: krijg nou eerst eens inzicht in je stikstofdepositie, of het wel kan op deze plek. Anders zit je heel veel op te tuigen terwijl het dan misschien helemaal niet kan."
De andere twee locaties, Kollergang Zuid-West en Kollergang Noord-West, worden nu verder uitgewerkt. Op de laatstgenoemde locatie moet camping Robertsoord wijken. Locatie Kollergang Zuid-West ligt op oude bosbodem, er zou een bos moeten wijken voor de bouw van een groot pand op deze plek. Voor beide locaties vergt het dus nog veel onderzoek om daadwerkelijk tot een realistisch plan te komen.
Begin 2022 maakt het provinciebestuur bekend in welke locatie zij de meeste mogelijkheden ziet. Daarna gaat het voorstel naar de leden van Provinciale Staten.

Zie ook: