Nieuws

Daling aantal basisschoolleerlingen

ARNHEM - Het aantal leerlingen op Gelderse basisscholen daalt de komende 10 jaar met dik 15 procent.
Dat blijkt uit onderzoek van het  Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).
Volgens SBO, waarin werkgevers en werknemers verenigd zijn, heeft de terugloop te maken met de vergrijzing. In heel Nederland daalt het aantal leerlingen. Vanaf 2015 krijgt ook het voortgezet onderwijs ermee te maken.
Minder leerlingen betekent ook minder rijksbijdrage, wat scholen gaat dwingen tot ingrepen die weer ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.
Het SBO raadt scholen met klem aan nu al op de naderende trend in te spelen. Dat kan door te fuseren, door leslokalen te gaan verhuren of door een deel van het vakkenaanbod te laten vervallen.

Eerdere berichtgeving: