Stedendriehoek

'Neem bewoners Eerbeek serieus, en niet bij de neus', Eerbeekse buurt in opstand

De actie van de Eerbekenaren bij het provinciehuis.
De actie van de Eerbekenaren bij het provinciehuis. © Omroep Gelderland
ARNHEM - Nog één keer willen ze hun geluid laten horen: inwoners van Eerbeek die niet zitten te wachten op een logistieke hub in hun buurt. Bij het provinciehuis in Arnhem maken de actievoerders lawaai in de hoop dat de provincie naar ze luistert. "Wij zijn naar Arnhem gekomen om door u te worden gehoord!", staat geschreven op de protestborden.
Gedeputeerde Staten neemt naar verwachting op korte termijn een besluit over wáár het logistieke centrum in Eerbeek volgens hen moet komen te staan. Eén van de drie opties is het braakliggende Burgersterrein aan de Loubergweg. In de plannen wordt een gebouw geschetst van 13 meter hoog. Een onzalig vooruitzicht, vinden omwonenden, die vrezen voor geluidsoverlast, minder lichtinval in huis en een stuk minder aantrekkelijk uitzicht.

Participatie

De inwoners zijn naar Arnhem gekomen om met een ludieke actie hun zorgen te uiten. "Wat onze grootste zorg op dit moment is dat wij een participatieproces van bewoners volstrekt onvoldoende vinden. Wij voelen ons onvoldoende gehoord", zegt Corine Kapenga. Omwonenden willen graag inzicht in rapporten en onderzoeken die tijdens het proces gedaan zijn, maar daar krijgen ze naar eigen zeggen geen inzicht in.
"Er zijn bewonersavonden georganiseerd, alleen digitaal via de nieuwsbrief. Als je geen lid bent van de nieuwsbrief, weet je van niks", vervolgt Kapenga. De buurt vindt dat er een veel betere plek is voor het logistieke centrum, waar de papierfabrieken in Eerbeek en Loenen straks hun goederen willen opslaan en overslaan. "Wij willen het beste voor het ons dorp", aldus de omwonenden, die vinden dat het logistieke centrum thuishoort op het industrieterrein.
De provincie denkt met de logistieke hub het vestigingsklimaat voor de papierindustrie te vergroten. Nu komen veel fabrieken ruimte tekort, terwijl ze juist willen uitbreiden omdat de vraag naar papier en karton sterk stijgt. Daarnaast wil de provincie werken aan de energietransitie, door al het vervoer tussen de logistieke hub en de fabrieken elektrisch te laten rijden. Hierdoor verdwijnen er op den duur dieselvrachtwagens, wat volgens de provincie de leefbaarheid in Eerbeek vergroot.

Rood vinkje

Kapenga overhandigde John Berends, commissaris van de Koning in Gelderland, maandag een rood vinkje. Volgens haar staat deze symbool voor de gebrekkige participatie van bewoners door de provincie. "Wij willen een dringend verzoek doen om de besluitvorming aan te houden, deel eerst met ons de informatie." Ze hopen dat de provincie het besluit uitstelt en eerst met hen om de tafel gaat.
© Omroep Gelderland
De provinciale CDA-fractie heeft ondertussen gevraagd om op korte termijn bijgepraat te worden over de plannen in Eerbeek Loenen, waar de realisatie van een logistiek centrum onder valt. De fractie wil uiterlijk in januari weten op welke wijze bewoners en andere belanghebbenden worden/zijn betrokken bij de projecten.
"We vinden het van belang dat de inbreng van bewoners voldoende ruimte krijgt en tijdens de stappen die worden gezet er voldoende inzicht is voor alle betrokken", ook wil de fractie weten welke informatie en argumenten er zijn voor de stappen die gezet gaan worden.
Naar verwachting komt Gedeputeerde Staten deze week nog met een besluit omtrent de locatiekeuze. Daarna is het aan de leden van Provinciale Staten om zich uit te spreken over het plan.
Bekijk hier de situatie in Eerbeek:
Eerbekenaren zitten niet te wachten op logistieke hub in woonwijk