Achterhoek

Buurvrouw steengroeve zet strijd voort met hulp van Johan Vollenbroek

De steengroeve en Sibelco in Winterswijk.
De steengroeve en Sibelco in Winterswijk. © Sibelco
WINTERSWIJK - Ze spreekt van 'donkerkleurige stofwolken' vanuit de steengroeve en betitelt Sibelco als 'één van de grootste vervuilers van de Achterhoek' tijdens een bezwarenzitting van de gemeente Winterswijk. "Het is geen doen om naast deze vervuiler te wonen."
Ze is een buurvrouw die anoniem wil blijven in verband met 'bedreigingen' aan haar adres en neemt maandag via een digitale verbinding deel aan de zitting van de commissie bezwaarschriften in Winterswijk. Net als Stijn van Uffelen en Johan Vollenbroek van Mobilisation for the environment (MOB), die opkomt voor het natuurbelang in Nederland.
De MOB steunt de buurvrouw in haar strijd tegen Sibelco en heeft een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Winterswijk 'vanwege strijdig gebruik van het bestemmingsplan'. Dat is een bestemmingsplan uit 1986 en er ligt inmiddels een nieuwe ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Desondanks houdt de Mob vast aan het ingediende bezwaarschrift. "We willen de opgebouwde rechten niet verspelen", aldus Vollenbroek.

Overgangsrecht

Concreet betreft het bezwaar de opslag en het verwerken van met name (gedroogde) vliegassen in de steen- en kalkgroeve in Winterswijk, die sinds 1932 in handen is van Sibelco, voor de winning en verwerking van grondstoffen voor beton. De aanwezigheid van vliegassen vindt de gemeente 'niet automatisch' horen bij een steen- en kalkgroeve, maar schaart dat gezien jarenlange historie van het bedrijf onder het overgangsrecht en gaat er niet op handhaven.
Sibelco maakt desondanks bezwaar tegen het gebruik van dat overgangsrecht door de gemeente omdat 'het niet van toepassing is', aldus Petra Gerritsma van Sibelco, en ze wijst daarbij op het landelijk afvalbeheerplan (LAP3) dat Sibelco in het gelijk stelt.

Bedreigingen

Ze zegt dat er al die jaren afvalstoffen worden verwerkt en is verbaasd over de veranderde houding in de buurt. "Opeens gaat er een knopje om en worden we in een kwaad daglicht gesteld. Het is wel zorgelijk dat ze daardoor zelf in de zorgen komt", zegt Gerritsma, doelend op de bedreigingen aan het adres van de buurvrouw.
Directeur Gerard ten Dolle wijst op zijn beurt op de kap van 'bijna duizend bomen'. "Daardoor is het zicht van de familie op het bedrijf toegenomen en dat is heel vervelend. Maar we willen onze lichtinstallatie nog meer gaan verblinden en willen dat graag in overleg met de familie doen", aldus Ten Dolle.

'Stadium praten gepasseerd'

Voorzitter Henk Heijs van de bezwarencommissie moedigt die handreiking aan, maar de buurvrouw reageert resoluut: "We hebben al zo vaak om tafel gezeten en er is niks veranderd. Het stadium van praten is gepasseerd, het bedrijf houdt op geen enkele manier rekening met de omwonenden."
Het nieuwe bestemmingsplan ligt er inzage en komt naar verwachting in januari in de gemeenteraad. Volgens de gemeente blijft Sibelco binnen de grenzen van het toelaatbare qua uitstoot en de hoeveelheid afvalstoffen. Ook is het bedrijf bezig met de transitie van bruinkool als energiebron naar aardgas.