Achterhoek

Varkenshouder mag nieuwe stal bouwen ondanks protest uit de buurt

De varkenshouderij in het buitengebied van Harreveld mag een nieuwe stal bouwen.
De varkenshouderij in het buitengebied van Harreveld mag een nieuwe stal bouwen. © Pixabay
HARREVELD - Een varkenshouderij in het buitengebied van Harreveld mag van de gemeente Oost Gelre een nieuwe stal voor vleesvarkens bouwen. Buurtbewoners verzamelden honderden handtekeningen tegen de plannen omdat ze vrezen voor stankoverlast.
Het agrarische bedrijf telt op dit moment een kleine tweeduizend vleesvarkens, naast een duizendtal zeugen en biggen. De varkenshouderij heeft bij de gemeente aangegeven te willen stoppen met de zeugenhouderij en de vleesvarkensboerderij te willen uitbreiden.
De bestaande biggenstallen worden dan verwijderd en er komt een nieuwe vleesvarkensstal, die straks ruimte gaat bieden aan een kleine drieduizend vleesvarkens. In de huidige stallen blijven nog eens ruim 1.500 vleesvarkens over. Dit tot onvrede van omwonenden, die zich zorgen maken over de uitbreiding.

'Gezondheid van inwoners in gevaar'

Bij de gemeente kwamen zes zienswijzen binnen, waarbij één zienswijze was voorzien van een lijst met handtekeningen van vierhonderd inwoners. “Ik vind dat we als buurtbewoners keihard in ons hemd worden gezet”, zegt één van de buurtbewoners, die niet bij naam genoemd wil worden. “De gemeente brengt de gezondheid van inwoners van Oost Gelre in gevaar.”
Volgens hem wordt er geen rekening gehouden met de leefomgeving: “Ik heb helemaal niks tegen boeren, dat hoort bij het buitengebied, maar ik heb wel wat tegen de grootschalige vleesvarkensindustrie.”

Gesprek met omwonenden

Wethouder Marieke Frank heeft eind september een gesprek gehad met buurtbewoners die zienswijzen hebben ingediend tegen de uitbreiding. Hoewel er vanuit de gemeente begrip is voor de vrees van stankoverlast, heeft de wethouder in het gesprek aan buurtbewoners uitgelegd dat een vergunning verleend moet worden als deze voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
“De beleving van stank is voor iedereen weer anders”, zegt Frank. “Voor de objectieve bepaling kan er alleen worden gewerkt met bijvoorbeeld geurnormen en geurafstanden.”

'Vervelende boodschap'

Uit toetsingen van de gemeente en de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) komen volgens Oost Gelre geen redenen naar voren om de vergunning voor het uitbreiden van de vleesvarkenshouderij te weigeren. “Een vergunning weigeren terwijl deze feitelijk voldoet is wettelijk gezien niet mogelijk”, zegt Frank. “Dat is een vervelende boodschap voor buurtbewoners, maar het staat ze vrij om in beroep te gaan tegen dit besluit.”
Of buurtbewoners dat ook gaan doen is op dit moment nog niet bekend. “We moeten ons nog beraden op welke mogelijkheden er nu nog zijn”, aldus de anonieme buurtbewoner.