Nieuws

Burgemeester Bruls verbiedt demonstratie 'Nederland in Verzet' van zondag

Hubert Bruls.
Hubert Bruls. © Omroep Gelderland
NIJMEGEN - De demonstratie die actiegroep 'Nederland in Verzet' voor zondag in de binnenstad van Nijmegen heeft aangekondigd is door burgemeester Hubert Bruls geweigerd. Bruls vreest een 'ernstig risico van verstoring van de openbare orde en veiligheid'.
De gemeente ontving de afgelopen dagen steeds meer signalen dat naast de achterban van 'Nederland in Verzet', ook andere groeperingen zich bij de demonstratie willen aansluiten die niet uit zijn op vredig protesteren. Ze zouden de confrontatie gaan zoeken met andere groepen of de politie.

Nijmegen is risicogebied

De achterban van 'Nederland in Verzet' en andere groeperingen hebben eerder laten weten, dat als er een verbod komt ze zich hier mogelijk niet aan houden. De gemeente vreest dat dit leidt tot rellen. Daarom geldt een noodverordening en is de gemeente Nijmegen aangewezen tot risicogebied.
Dit betekent onder meer dat in het gebied personen en groepen die wapens of vuurwerk bij zich dragen staande mogen worden gehouden, gefouilleerd, geweigerd en aangehouden.
Het geldt ook voor mensen die signalen vertonen die duiden op demonstreren of uit zijn op confrontaties met anderen of de politie. Ook voertuigen en tassen mogen onderzocht worden.
De noodverordening geldt voor heel Nijmegen op zondag 28 november van 10.00 uur tot 22.00 uur.

Te druk in de stad

Het aangekondigde protest met zo’n 3000 demonstranten omvat een looproute door de binnenstad en een samenkomst op de Grote Markt. Zondag is het koopzondag en wordt in de binnenstad vanwege Sinterklaasinkopen grote drukte verwacht. De demonstraten in combinatie met winkelend publiek zorgt volgens de gemeente voor extreme drukte en een slechte bereikbaarheid van de stad. Ook kan dan de verplichte 1,5 meter niet worden gewaarborgd.
De gemeente heeft de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met de organisatie van de demonstratie. Ondanks een constructie opstelling van de actiegroep, heeft dit niet tot een alternatieve vorm en locatie geleid.

'Laten we de rust bewaren'

Volgens burgemeester Bruls is ondanks dat demonstreren een grondrecht is een verbod in dit geval de enige optie. “Het recht op demonstreren is een belangrijk onderdeel van onze democratie. Maar als er signalen zijn van ernstig risico voor de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers, inwoners, winkeliers, horeca en hulpverleners, dan kan ik niet anders dan verbieden."
Bruls sluit het nemen van verdere maatregelen niet uit. "Ondernemers en bewoners mogen erop vertrouwen dat politie en gemeente alles in hun mogelijkheden zullen doen om de orde te bewaken. Wij blijven de situatie volgen en nemen desnoods aanvullende maatregelen. Laten we met zijn allen de rust bewaren.”

Bruls afgebeeld met varkenskop

Rondom de demonstratie ontstond al veel commotie toen 'Nederland in Verzet' het protest aankondigde met posters gericht op Bruls. Op een van de affiches staat de Nijmeegse burgemeester en voorzitter van het Veiligheidsberaad afgebeeld met een varkenskop.
Ook wordt hij benoemd als winnaar van de Anton Mussertprijs. Collega’s van Bruls hebben met grote verontwaardiging op de afbeeldingen gereageerd.

Onacceptabel dieptepunt

De wethouders van het Nijmeegse college zijn in een gezamenlijk statement voor Bruls opgekomen. In de verklaring noemen ze de posters 'onacceptabel' en 'een dieptepunt in de grote hoeveelheid beledigingen aan het adres van Bruls'. De Nijmeegse raad heeft zich bij deze woorden aangesloten en uitgesproken volledig achter hun burgemeester te staan.
Ook dertien collega-burgemeesters uit de regio Gelderland-Zuid reageren met afkeer. "Burgemeester Bruls wordt op een walgelijke manier afgebeeld. We nemen dan ook gezamenlijk nadrukkelijk afstand van deze laster", staat in een gezamenlijk statement.
Op de poster van actiegroep Nederland in Verzet staat Bruls afgebeeld met een varkenskop.
Op de poster van actiegroep Nederland in Verzet staat Bruls afgebeeld met een varkenskop. © Actiegroep Nederland in Verzet
Poster met de aankondiging van de demonstratie op 28 november.
Poster met de aankondiging van de demonstratie op 28 november. © Nederland in Verzet