Nieuws

Berkelland wijst locatie aan voor windmolens: 'Maak van zoekgebied geen ziekgebied'

Een windmolen.
Een windmolen. © Omroep Gelderland
BORCULO - In het gebied rondom de Baakse Beek tussen Ruurlo, Groenlo en de Mariënvelde komen mogelijk windturbines. De gemeenteraad van Berkelland heeft het gebied als zoeklocatie aangewezen. Alle andere zoekgebieden in de gemeente worden uitgesloten. Berkelland neemt dit besluit omdat ze zelf de regie willen behouden.
Samen met buurgemeente Oost Gelre moet gekeken worden wat er mogelijk is om grote windturbines als clusteropstelling mogelijk te maken. Participatie van inwoners is daarbij noodzakelijk. Wel moeten eerst duidelijk zijn wat de effecten op de volksgezondheid zijn, voor er een schop de grond in gaat.

Naoberschap in het geding

Tijdens de raadsvergadering dinsdag spreken vier inwoners de gemeenteraadsleden toe. Zo smeekt Gilbert Heutinck namens alle Berkellandse kleine kernen en buurtschappen de politiek om regie te nemen. "We staan inmiddels als inwoners lijnrecht tegenover elkaar. Ons dierbare naoberschap is in het geding". Hij ziet graag dat er in de Achterhoek wordt samengewerkt: "Er is zoveel kennis en kunde aanwezig in de Achterhoek: laten we samen een evenwichtige energiemix van energie-opwek en opslag. Misschien iets minder gericht op wind, dan zal er uiteindelijk misschien ook wel draagvlak voor wind ontstaan."
Wilfried Zieverink van de Stichting Belangenbehartiging ’t Broek: "Beseft u dat mensen die in een dunbevolkt gebied wonen, net zoveel rechten hebben als ieder ander in de gemeente?" Hij woont in het gebied dat nu aangewezen is als zoeklocatie. "Durft u nu een keuze te maken terwijl heel veel kaders nu nog onderzocht worden, met name op het gebied van volksgezondheid? Kijk eens echt naar de belangen van uw burgers en hun emoties. Maak van zoekgebied geen ziekgebied. Deze slogan gaan we gebruiken op banners en flyers."

Anders met de bus naar Arnhem

De raad moet een besluit nemen over de Regionale Energie Strategie (RES). "De RES is ons als gemeente opgelegd door de overheid", zegt Erik Slotboom van D66. "Richting de kleine kernen wil ik zeggen: u heeft ons gevraagd om de regie te nemen als gemeente en dat is ons uit het hart gegrepen. Als we tegen de RES stemmen, dan zeggen we tegen de provincie: nee wij doen niet mee, en dan zijn we de regie kwijt. Dan kunnen de inwoners met bussen naar Arnhem om daar in te spreken. Wij willen samen met onze inwoners dit doen."
Ze gaan akkoord het bod in de RES met een aanpassen, een amendement komt op tafel om te kiezen voor één zoeklocatie en daarmee andere gebieden uit te sluiten. "Wij kunnen dan gericht met de bewoners aan de slag en op zoek gaan naar draagvlak. Daarnaast willen we dat de opbrengsten meer ten goede komen aan onze inwoners", aldus Slotboom. "Wij hebben goed geluisterd naar de inwoners", zegt Hans Pelle van de PvdA. "Dit is een goed voorstel en hier stemmen we mee in."
De raad van Berkelland vergadert digitaal over de Regionale Energie Strategie
De raad van Berkelland vergadert digitaal over de Regionale Energie Strategie © Omroep Gelderland

'We wijzen nu een gebied aan, waar geen draagvlak voor is'

Het CDA ondersteunen het voorstel met het amendement niet. "Wij missen een eerlijke behandeling met draagvlak voor inwoners. Wij vinden dit de omgekeerde wereld. Er worden nu gebieden aangewezen waar geen draagvlak voor is", zegt Jonk van het CDA. "De afgelopen weken is er door 44 mensen een zienswijze ingediend, spraken tijdens de commissievergadering achttien mensen in en tijdens de raadsvergadering nog eens vier mensen. De zorgen zijn duidelijk en komen ook hard aan." Ook GroenLinks steunt het amendement niet, maar gaat wel mee met het gewijzigde voorstel en daarmee is ook in Berkelland de RES akkoord.
In Berkelland is al een tijd een discussie over de energietransitie. Met name de mogelijke komst van windmolens is een heikel punt. Vorig jaar ontstond het plan om bij Avinkstuw in Neede windturbines te plaatsen. De bevolking kwam in verzet.

Zie ook: