Nieuws

Eppie Klein keert niet terug in Scherpenzeel na uitspraak rechter

Klein is ontroerd door steun vanuit Scherpenzeel.
Klein is ontroerd door steun vanuit Scherpenzeel. © Omroep Gelderland
SCHERPENZEEL - Eppie Klein keert voorlopig niet terug als waarnemend burgemeester in Scherpenzeel. Dat is de uitkomst van de rechtszaak die hij had aangespannen tegen de commissaris van de Koning, John Berends.
Klein wilde zijn opslag opschorten tot hij in beroep heeft kunnen gaan, maar de voorzieningenrechter gaat daar niet in mee. Scherpenzeel krijgt nu een nieuwe waarnemer.

Artikel 78

Berends gebruikte artikel 78 van de Gemeentewet als grondslag om het besluit te nemen. Volgens de waarnemend burgemeester en het college kan dat niet. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat dat wél kan. In artikel 78 van de Gemeentewet staat namelijk dat de commissaris van de Koning 'voorziet' in de waarneming.
Volgens de voorzieningenrechter betekent het begrip voorzien dat de commissaris van de Koning iemand mag belasten met het ambt en hem daar ook weer van mag ontheffen. Een uitdrukkelijke beëindigingsbevoegdheid is niet vereist. De commissaris van de Koning mag gebruik maken van artikel 78 als dat in het belang is van de gemeente.
Als een waarnemend burgemeester, die is aangewezen in het kader van een herindelingsproces, de integriteit rondom dat proces in twijfel trekt moet hij dat direct onderbouwen met de informatie die hij heeft. Dat heeft de waarnemend burgemeester niet gedaan.

Volgende stap in soap

De rechtszaak - een kort geding - was een volgende stap in de soap Scherpenzeel. Volgens Berends kan Klein niet langer functioneren vanwege zijn 'bestuurlijk handelen'.
Dat draait allemaal om een brief die buiten medeweten van Klein en onder zijn naam zou zijn geschreven. Klein ontkent dat. Berends wilde dat Klein actie zou ondernemen, maar die weigerde dat. Het ontwikkelde zich in een fusieruzie waarbij appjes - opgevraagd door Omroep Gelderland - een beeld laten zien van een ronduit verstoorde relatie.
Uiteindelijk zette Berends Klein uit zijn ambt. Met de uitkomst in de rechtszaak van vrijdag is de kous voorlopig af, Klein kan zijn bezwaarprocedure nog wel doorzetten, maar daar gaan maanden overheen. Na de verkiezingen krijgt Scherpenzeel een door de kroon benoemde burgemeester.