Nieuws

Provincie ziet oplossing voor vrachtverkeer in Eerbeek, maar buurt is niet blij

EERBEEK - De provincie Gelderland wil een nieuwe weg aanleggen naar een grote papierfabriek in het centrum van Eerbeek. Hiermee moeten gevaarlijke situaties met vrachtwagens in smalle dorpsstraatjes worden opgelost. Maar in het dorp zelf vreest men een verschuiving van het probleem.
Het is iets over acht als Miranda van de Brink voor haar huis haar dochter uitzwaait. Iets verderop staat een file van vrachtwagens. "Dat is niet fijn, de straat is te krap voor al die vrachtwagens, daardoor wordt het onveilig."
Provincie ziet oplossing voor vrachtverkeer in Eerbeek, maar buurt is niet blij

Komen en gaan van vrachtwagens

Miranda en haar partner wonen al ruim 20 jaar aan de Volmolenweg, vlakbij de papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek. "Dit is een hele mooie straat, maar helaas hebben we hier heel veel vrachtwagens. Al het verkeer van en naar de fabriek gaat door onze straat. Je hebt soms het idee dat de vrachtwagens door je woonkamer gaan."
Het stel wist ze aan begon toen ze het huis kocht. "Maar in die 22 jaar is het wel erg toegekomen. De provincie heeft nu ook erkend dat de huidige situatie onacceptabel is." Omdat Folding Boxboard binnen de vergunning nog ruimte heeft om uit te breiden, wordt in Miranda's straat nog meer vrachtverkeer verwacht. "De provincie heeft gezegd dat dat onacceptabel zou zijn."
Daarom wil het provinciebestuur nu ingrijpen, en een nieuwe weg aanleggen vlak voor de fabriek. "Heel goed nieuws voor ons, want met deze keuze gaan de vrachtwagens uit onze straat. Een strijd die we al heel lang voeren."

'Voor ons wordt de situatie slechter'

De bewoners van Het Haagje, een straat verderop, zijn een stuk minder enthousiast. Gaaijo Hoekstra heeft nu weinig last van de papierfabriek vlakbij zijn huis. Hij vreest voor grote overlast als de nieuwe route er komt. "Ik gun iedereen z'n geluk, maar voor ons wordt de situatie een stuk slechter."
In plaats van een stukje groen kijken Hoekstra en buurmannen van Engeland en van Lijden straks uit op een weg voor vrachtwagens. "We vrezen voor overlast, trillingen, roet, lawaai en het visuele wat verloren gaat, dus minder woongenot."
En dat terwijl er volgens de heren een prima alternatief is, waar meer inwoners achter staan. "Ik vind dit heel jammer, het probleem kan opgelost worden op eigen terrein van de fabriek, in plaats daarvan ga je een stuk openbaar groen opofferen. Kinderen spelen hier, mensen laten hier de hond uit, het verbindt."

Provincie

Toch ziet de provincie de nieuwe weg als beste oplossing. "Naar ons idee doet dit het meeste voor de verkeersveiligheid, het is ook snel haalbaar, betaalbaar en het haalt een heleboel overlast weg", zegt gedeputeerde Jan Markink.
Volgens Markink zijn alle belangen goed afgewogen. "Welke route je ook kiest, er blijven mensen overlast hebben. Hoe vervelend het ook is." Volgens hem ligt er ook een opgave bij de industrie. "Zij kunnen ook een heleboel doen als het gaat om pendeldiensten en inrichting van hun bedrijventerrein."
Door vrachtwagens straks op het terrein van de fabriek te laten wachten en een geluidswal te plaatsen langs de weg, moet de overlast voor omwonenden volgens de provincie worden beperkt.

Keuze buurt

Hoewel aan de ene kant van de fabriek mensen eindelijk verlost zijn van een constante stroom van vrachtwagens, vragen ze zich daar ook af waarom de provincie niet voor een andere oplossing gaat. "Wij hebben als buurt onze gezamenlijke voorkeur uitgesproken voor een andere route. De fabriek zou dan het probleem op haar eigen terrein oplossen", vertelt Miranda.
Volgens de gedeputeerde is de voorkeursroute van omwonenden geen optie. "Dat hebben we afgewogen, maar dat betekende dat je een veel langere procedure moet doorlopen. Je moet panden aankopen, onteigenen en vervolgens breng je ook die bedrijven weer in de problemen."

'Goedkoopste oplossing'

De buurt denkt dat het vooral een financiële afweging is geweest. "Dit is de goedkoopste oplossing", zegt één van de omwonenden. Markink bestrijdt dit. "Qua haalbaarheid, snelheid, veiligheid en overlast is dit de beste route."
Het plan wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Het is uiteindelijk aan Provinciale Staten om een besluit te nemen over de aanleg van de weg.
De nieuwe weg is onderdeel van een betere inpassing van kartonfabriek Folding Boxboard Eerbeek (FBE). Sinds 1661 is op deze plek een papierfabriek gevestigd. In de loop der tijd is de fabriek groter geworden en zijn er huizen omheen gebouwd. Daardoor ligt de kartonfabriek nu middenin het dorp.