Nieuws

'Omwonenden industrie Nijmegen-West hebben recht op gezondheidsonderzoek'

Zware industrie in Nijmegen-West.
Zware industrie in Nijmegen-West. © John Beckmann
BEUNINGEN - Inwoners van Nijmegen-West en Weurt hebben het recht om te weten aan welke stoffen zij gedurende langere tijd zijn blootgesteld. Daarom moet er een groot onderzoek worden verricht naar de mogelijke gezondheidsschade die wonen in die omgeving met zich meebrengt. Dat stelt de grootste politieke partij van Beuningen: Beuningen Nu & Morgen.
Een aantal fracties in de Beuningse gemeenteraad heeft al vragen gesteld over de luchtverontreiniging als gevolg van uitstoot door verschillende bedrijven op TPN West in Nijmegen, waaronder de hevig in opspraak geraakte asfaltcentrale APN. Begin september bracht Omroep Gelderland naar buiten dat het bedrijf de uitstootnorm 17 keer overschreed.
In Beuningen is er - net als in Nijmegen - raadsbreed ongerustheid, mede door berichtgeving over stoffen die soms al gedurende vele jaren in de lucht terecht zijn gekomen. "Al met al is het beeld ontstaan dat de luchtverontreiniging in de afgelopen jaren ernstig tot zeer ernstig is geweest", schrijft fractievoorzitter Eric van Ewijk van Beuningen Nu & Morgen aan het college van burgemeester en wethouder in Beuningen.

Giftige cocktail

Van Ewijk wijst op de complexe cocktail van giftige stoffen die over de hoofden van inwoners van de gemeente Beuningen en de gemeente Nijmegen worden uitgestoten. Het gaat niet alleen om het grootste binnenstedelijke industriegebied van Nederland (TPN-West) dat ligt ingeklemd tussen woongebieden. Naast dat industrieterrein liggen er snelwegen en drukke verkeersknooppunten in de directe omgeving. Daarbovenop wordt de luchtkwaliteit ook aangetast door de uitstoot van schepen op de Waal, de drukst bevaren rivier van Europa.
"Niemand schijnt te weten welke stoffen in de lucht terechtkomen", stelt de fractievoorzitter van de grootste partij in Beuningen. Het is niet duidelijk hoeveel er precies uitgestoten wordt en hoe lang dat al aan de orde is.
"Bovendien weet niemand wat de hoeveelheid stoffen bij elkaar opgeteld eigenlijk oplevert aan gevaar voor de volksgezondheid." Op die manier kan ook niet worden bepaald aan welke risico’s inwoners van Beuningen (Weurt) en Nijmegen worden blootgesteld als gevolg van optelsom aan stoffen die de giftige cocktail maakt in het gebied.

Integrale aanpak ontbreekt

De gemeente Nijmegen doet nu een onderzoek naar de stoffen die door verschillende bedrijven via de schoorsteen worden uitgestoten. De gemeente Beuningen werkt mee aan het plaatsen van meetpunten voor de luchtkwaliteit. Van Ewijk: "Er is ambtelijke en bestuurlijke afstemming, maar een integrale aanpak lijkt niet aan de orde." Volgens de politicus en zijn fractie is de situatie zo zorgelijk dat een grondigere aanpak nodig is.
"Dit alles overziende wordt het tijd om met elkaar het gesprek te voeren over het instellen van een breed onderzoek waarin de gecumuleerde mogelijke gezondheidseffecten van de uitgestoten stoffen worden vastgesteld. Daarin moet ook worden onderzocht wat het op de langere termijn betekent voor de mensen in en rondom het industriegebied TPN-West", aldus Van Ewijk.
"De bevolking heeft er immers recht op om te weten waaraan zij gedurende langere tijd is blootgesteld en wat de mogelijke effecten daarvan op de gezondheid kunnen zijn (geweest). De colleges en gemeenteraden van beide gemeenten moeten informatie hebben, zodat zij weten welke stappen zij verder moeten zetten."

Impact groot

Dat zo'n onderzoek niet eenvoudig is, realiseert Beuningen Nu & Morgen zich. Het kan ook flinke impact hebben. Medio jaren negentig is een bevolkingsonderzoek verricht door de GGD. Zo lang leeft de angst voor gezondheidsschade al bij inwoners van het gebied. Destijds is gekeken naar de vraag of er meer kankergevallen waren onder inwoners van Weurt en later ook in Nijmegen-West. Dat zorgde in die tijd voor veel commotie.
De conclusie van dat onderzoek toen was, dat er weliswaar wat mee kankergevallen waren in het gebied dan elders in de directe omgeving, maar dat het niet onomstotelijk konden worden toegeschreven aan de slechte luchtkwaliteit. "Inmiddels zijn we 25 jaar verder en zonder enige twijfel hebben we meer kennis en mogelijkheden om mogelijke relaties tussen gezondheid en vervuilingsbronnen te kunnen onderzoeken en beschrijven", stelt fractievoorzitter Van Ewijk vast.