Nieuws

Meervleermuis en woonboten staan woningbouw in uiterwaarden niet meer in de weg

Meinerswijk.
Meinerswijk. © Omroep Gelderland
ARNHEM - De meervleermuis en omliggende woonboten vormen geen obstakel meer voor het veelbesproken plan om woningen te bouwen in het Arnhemse Stadsblokken-Meinerswijk. Bezwaren uit die hoek werden door de Raad van State (RvS) van tafel geveegd. Voor de vraag of bouwen in de uiterwaarden een verstandige keuze is gelet op het stijgende waterpeil, heeft de RvS langer nodig en wordt nog advies ingewonnen.
Dat advies had de RvS niet nodig om alvast uitspraken te kunnen doen over deze bezwaren. Door een bezwaarmaker werd betoogd dat de plannen tekortschieten om de meervleermuis te beschermen. Er zouden onvoldoende maatregelen worden genomen voor zijn leefgebied en vliegroutes.
De bezwaarmaker woont alleen te ver van het gebied af om een beroep te doen op wetten die deze soort beschermen, waarmee zijn bezwaar wordt afgewezen zonder inhoudelijke bespreking. Had hij namens een stichting bezwaar gemaakt en niet als natuurlijk persoon, had de situatie anders kunnen zijn.

'Aantasting privacy'

Ook een woonbootbewoner die onder meer vreesde voor 'onevenredige aantasting van zijn privacy' haalde bakzeil.
Voor de bezwaren die stellen dat er op die plek niet gebouwd moet worden omdat de Rijn die ruimte in de toekomst nodig zal hebben, wordt momenteel door de RvS advies ingewonnen bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB). Die uitspraak volgt later.