Nieuws

Provincie geeft bijna een miljard uit: dit valt op

Provinciehuis in Arnhem.
Provinciehuis in Arnhem. © Omroep Gelderland
ARNHEM - De provincie Gelderland geeft komend jaar bijna een miljard euro uit. Dat gaat onder meer naar natuur, openbaar vervoer, wegen en wonen. Dit bedrag is historisch hoog: nog nooit gaf de provincie zoveel geld in één jaar uit. Dit valt er op.
De begroting van de provincie is simpelweg op te delen in twee delen: dat wat moet en dat wat de provincie wil.
Openbaar vervoer (zoals de bussen), het beheer van grote natuurgebieden én beheer van de provinciale wegen. Het zijn allerlei uitgaven die elk jaar terug komen en de provincie is verplicht die uitgaven te doen. Hoeveel geld hier precies voor beschikbaar is, is niet duidelijk te onderscheiden.
Dan wat de provincie wil, daar gaat het politiek immers om. Er wordt extra geïnvesteerd in het oplossen van de vele crises: stikstof, wonen en het klimaat.

Stikstof

De maatregelen voor stikstof zijn niet nieuw, die zijn al een half jaar bekend. Voor een aantal maatregelen is 46 miljoen euro gereserveerd. Met dat geld moet de agrarische sector worden gemoderniseerd en moeten kalverhouders worden uitgekocht. Daarnaast wil de provincie stikstofproblemen in natuurgebieden verminderen.
Voor het uitkopen van kalverhouderijen is veel animo . Die sector heeft het zwaar, omdat horeca en export belangrijke inkomstenbronnen zijn. Er wordt overigens veel meer in het oplossen van de stikstofproblematiek geïnvesteerd, maar dit zit deels in allerlei andere potjes: integraal werken, noemt de provincie dat.

Wooncrisis

Dan de wooncrisis. Voor wonen kwamen het afgelopen jaar regelmatig maatregelen voorbij om de markt op gang te krijgen en starters meer kans te geven.
Betaalbare koop, de bouw van nieuwe wijken met geld van de provincie en het Rijk en maatregelen om de bouw te versnellen. Het zijn een paar van de maatregelen: in totaal is er 38 miljoen euro gereserveerd om de woningmarkt uit het slop te trekken.

Klimaat

Net als bij stikstof laten maatregelen tegen klimaatverandering zich moeilijk in één duidelijk bedrag te vatten, ook hier geldt het ‘integraal werken'. Maar in de begroting is zeker 59 miljoen euro opgenomen voor klimaatmaatregelen. Dat zijn maatregelen om energie te vergroenen, energie te besparen en te zorgen dat niet alles meteen onder water loopt bij een flinke regenbui. Aan de andere kant van dat spectrum: droogte. Ook daar is geld voor uitgetrokken.

Andere projecten waar geld naartoe gaat

Het zijn grote crisissen en de oplossingen zijn misschien wat abstract. Een aantal concrete plannen: de veerhaven bij Ochten. Die moet er komen en moet een ‘boost geven’ aan de lokale economie met recreatie en toerisme. In totaal kost dit project 5,7 miljoen euro en de provincie draagt 3,7 miljoen bij.
En de hoogspanningskabels: acht gemeenten willen die de grond in hebben. Daar zitten gigantische kosten aan, het Rijk betaalt het gros: de provincie heeft voor die acht gemeenten twee miljoen over. Dat is veel minder dan wat de gemeenten wilden.
De provincie trekt vijf miljoen euro uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op de eigen wegen, maar de provincie wil gemeenten ook helpen om risico’s beter in kaart te brengen én om die aan te pakken.

Flinke begroting, wordt minder

Tot slot geeft de provincie nog een flinke winstwaarschuwing: zo’n torenhoge begroting zit er de komende jaren niet in. Dat komt door de tegenvallende rendementen en rentes. Vanaf volgend jaar is de provinciale pinautomaat een stuk minder gul.