GELDERMALSEN

Bestuur Avri wil stokje graag overdragen maar collega's staan niet te springen

© Omroep Gelderland
GELDERMALSEN - Het dagelijks bestuur van Avri draagt 'met alle plezier' deze functie over aan nieuwe bestuurders. Dat heeft voorzitter Joost Reus gezegd in gesprek met een raadscommissie van de gemeente Culemborg. Voorwaarde is wel dat er anderen opstaan die deze functie bij de afvalinzamelaar willen vervullen.
Het dagelijks bestuur (db) ligt onder vuur na een kritisch rapport over de met tien miljoen toegenomen kosten van het overdragen van de stortplaats in Geldermalsen aan de provincie. Dit zou aanvankelijk direct door de acht gemeenten van Rivierenland en dus de inwoners opgehoest moeten worden. Later kwam Avri met de provincie overeen dat de overdracht van de stortplaats wordt uitgesteld. Zo staan de kosten nog niet vast en kan er over een langere periode voor gespaard worden.
Op verzoek van gemeenteraden is de gang van zaken rond de overdracht onderzocht. Het rapport beschrijft tekortkomingen in de wijze waarop gemeenteraden worden voorgelicht en hoe zij betrokken zijn bij de organisatie.
Voor verschillende raden is de beperkte zeggenschap al langer een doorn in het oog en is dit de druppel. Vier gemeenteraden hebben al aangegeven dat zij een ander db willen. "Als vier van de acht raden geen vertrouwen hebben, is dat onvoldoende basis om voluit door te gaan", zegt Reus. "Dat is voldoende reden om onze functie ter beschikking te stellen maar dan moeten er wel anderen zijn om die over te nemen."

'Indringend beroep op collega's'

Het dagelijks bestuur bestaat naast Culemborger Joost Reus nog uit Willem Posthouwer (Zaltbommel) en Stefan van Someren (Nederbetuwe). Samen met nog vijf wethouders uit de andere gemeenten in Rivierenland vormen zij het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Met meerderheid van stemmen worden zo de voorschriften voor de afvalinzameling in Rivierenland bepaald.
Volgens Reus is er een indringend beroep gedaan op de vijf collega's om het stokje over te nemen. Er wordt binnenkort een extra bestuursvergadering belegd om dit te bespreken. Normaal gesproken zouden er nieuwe bestuursleden worden aangewezen na de gemeenteraadsverkiezingen van komend voorjaar en de vorming van nieuwe coalities en colleges van burgemeester en wethouders.
De huidige roep om verandering loopt daar een beetje op vooruit. "Collega's staan niet te springen", meldt de voorzitter. "Je bent veel minder ingewerkt in de materie. Dat is toch een bult werk waar je niet op zit te wachten in de laatste maanden van je wethouderschap. Maar de vertrouwensvraag is gesteld en beantwoord. Wij zullen ons uiterste best doen om een nieuw db te helpen."

Zoektocht naar nieuwe vorm van bestuur

Reus erkent dat het db in de kwestie van de stortplaats eerder en nadrukkelijker aan de bel had kunnen trekken. Maar dat die kosten door een rentewijziging tien miljoen hoger uitpakken was een eenzijdige beslissing van de provincie die Avri is overkomen en waarop bovendien het nodige is af te dingen, stelt hij.
Daarbij blijkt het lastig te bepalen wanneer en hoe de acht raden geïnformeerd en betrokken moeten worden in de complexe bedrijfsvoering van Avri. Zeker nu de afvalinzamelaar steeds meer te maken heeft met handel in grondstoffen als plastic en textiel. "Het kost een half jaar om een voorstel langs alle gemeenteraden te krijgen", zegt Reus. "Maar het is nodig om flexibel te kunnen opereren in de markt. Zeker ook om meer grip op de kosten en opbrengst te krijgen."
De gemeenteraden willen ook nadenken over een beter bestuur voor de organisatie. Volgens Reus is het een mogelijkheid om Avri meer bedrijfsmatig in te richten bijvoorbeeld als een overheids-NV. Gemeenteraden zouden dan veel meer afzonderlijk kunnen bepalen wat zij dit bedrijf voor hen laten doen en hoe. Een risico daarbij is wel dat het flink duurder kan worden als gemeenten bijvoorbeeld verschillende inzamelsystemen willen.

Zie ook: