nieuws

Woonoverlast wordt aangepakt in Wageningen: 'Het is bijzonder wat we doen'

Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. © ANP
WAGENINGEN - Doordat mensen met psychische problemen vaker thuis blijven wonen, hebben hun buren steeds meer te kampen met overlast. Om die reden heeft de gemeente Wageningen in 2019 de Taskforce Woonoverlast opgericht. Het doel van de Taskforce is om de leefbaarheid in de wijk te vergroten en daarin zetten ze al goede stappen, vinden ze in Wageningen.
"Het is heel bijzonder en noodzakelijk wat we doen in onze stad", benadrukt Annelies Bernard als directeur van de Woningstichting Wageningen. "Het gebeurt niet vaak op andere plekken in het land dat er zowel wordt gekeken naar de mensen die overlast veroorzaken, als de mensen die overlast ervaren."
Toch wil Bernard de overlast ook een beetje nuanceren: "In Wageningen is er heel veel gemeenschapszin. Mensen willen er best voor hun buren zijn en zorgen. Maar ze willen ook weten wat er echt speelt. Hebben ze te maken met iemand die in de war is, of gaat het om onbegrepen gedrag? En mensen willen weten of iemand gevaarlijk is of niet."

Niet gehoord

Het waren de huurders van de Woningstichting die een aantal jaar geleden aankaartten dat zij zich niet gehoord en gezien voelden. Wethouder Anne Janssen beaamt dat. "Er was altijd aandacht voor de overlastveroorzakers, maar niet voor de mensen in de buurt. De gemeente zag de klacht als een wezenlijk probleem voor de leefbaarheid. Dat was de aanleiding om de Taskforce op de richten."
In de Taskforce Woonoverlast werken verschillende partijen samen. Dat zijn de gemeente Wageningen, de Woningstichting, Idealis, HousingDesk Wageningen, Buurtbemiddeling Wageningen en Startpunt Wageningen. Volgens wethouder Janssen wordt ggz-instelling Pro Persona daar binnenkort aan toegevoegd. "Daar gaan we mee samenwerken om te kijken hoe het zit met de balans in de wijk en de ggz-patiënten die daar wonen."

Veelkoppig monster

Volgens de wethouder was de Taskforce in het begin een veelkoppig monster. "Problemen waren niet een, twee, drie opgelost. Maar we hebben voorzichtig de eerste stappen gezet. Het is nu helder waar mensen overlast kunnen melden." De betere samenwerking tussen verschillende partijen heeft volgens haar de grootste meerwaarde opgeleverd.
Janssen is blij met de stappen die zijn gezet. "Maar we zijn nog lang niet klaar. We willen de systematiek met het melden en terugkoppelen verder verbeteren. Daarnaast kijken we naar 'Anders Wonen-locaties'. Dat gaat om mensen die even uit de wijk gehaald moeten worden. Niet alleen voor de wijk, maar ook vooral voor zichzelf om even op adem te komen omdat ze overprikkeld zijn", legt Janssen uit.
"We hebben in Wageningen gekeken naar een locatie, maar dat heeft tot niets geleid. Dus we kijken nu in de regio Food Valley, want dit speelt ook in andere gemeenten in de regio. Het is nog onduidelijk waar en wanneer deze opvangplek gereed is."