Nieuws

Jacht zorgt niet voor minder wildaanrijdingen

Het aantal wildaanrijdingen daalde niet ondanks de jacht.
Het aantal wildaanrijdingen daalde niet ondanks de jacht. © Pixabay
ARNHEM - Het afschieten van reeën in Gelderland zorgt niet voor minder wildaanrijdingen, terwijl dat wel een belangrijk doel is van jacht. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. “Als je voor jacht kiest om het aantal aanrijdingen te verminderen, is wel belangrijk meer te weten over het effect", stelt onderzoeker Edgar van der Grift. Maar volgens de wetenschapper is daarover "heel weinig bekend".
Vorig seizoen zijn er ruim 3600 reeën doodgeschoten en was het aantal geregistreerde aanrijdingen 1475. “We weten dat er een relatie is tussen het aantal reeën en aanrijdingen. Maar precieze verband tussen hoeveel dieren er nu exact afgeschoten moeten worden om het aantal aanrijdingen terug te dringen, is niet onderzocht”, benadrukt Edgar van der Grift van de Wageningen Universiteit.
Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.
Effect afschot van dieren op faunabeheer onzeker

Ondanks jacht méér aanrijdingen

Omroep Gelderland leest in stukken van de provinciale Faunabeheereenheid dat er ondanks het afschieten van talloze reeën zelfs een lichte toename van het aantal aanrijdingen is. Van der Grift stelt dat het faunabeheerplan in veel gevallen vooral een "afschotplan" is. Daarin blijven andere, niet-dodelijke maatregelen om het aantal aanrijdingen te beperken, onderbelicht.
De Gelderse Faunabeheereenheid "regelt het evenwicht tussen de belangen van dieren, bewoners, toeristen en ondernemers door te werken aan schadebestrijding en beheer van dierenpopulaties", valt op de website van de eenheid te lezen. De Faunabeheereenheid doet dat op basis van een faunabeheerplan.

Elk jaar tellingen

De Faunabeheereenheid Gelderland maakt in opdracht van de provincie faunabeheerplannen. Volgens die plannen mogen jagers dit jaar 18.000 grote afschieten om te zorgen voor een juiste balans in de natuur en een afname van het aantal aanrijdingen en minder natuurschade. Om te weten wat er in de provincie aan wild leeft, zijn grondeigenaren als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap en Kasteelen jaarlijks in de weer met tellingen. De Faunabeheereenheid verwerkt die tellingen, maar zegt ook dat het altijd om schattingen gaat.

Jagers tellen én schieten zelf

Niko Koffeman, voorzitter van de Faunabescherming: "De jagers tellen zelf en bepalen hoe groot de populatie mag zijn. En dan gaan zij het bepaalde afschot realiseren, wat keer op keer niet blijkt te lukken.”
Het faunabeheerplan van de Faunabeheerseenheid komt onder meer tot stand op basis van wildtellingen van grondeigenaren. Maar grondeigenaren Geldersch Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zitten zelf óók in de Faunabeheereenheid. Die bestaat verder uit jagers van de Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) en de Vereniging Wildbeheer Veluwe (VWV). De jagers moeten het opgestelde plan uitvoeren door wild af te schieten.

'Afschot is transparant'

Gedeputeerde Peter Drenth, in Gelderland onder meer verantwoordelijk voor landbouw, natuur en landschap, noemt de besluiten over wél of geen afschot heel transparant. “Als er dan toch beesten afgeschoten moet worden, is dat op advies van de deskundigen van de Faunabeheereenheid. Dat is geen politiek besluit, dat is een besluit door mensen die verstand hebben van dierenwelzijn.”

'Alleen jacht als er geen alternatief is'

Volgens de Wet Natuurbescherming mag het afschieten van beschermde dieren als herten en wilde zwijnen alleen als er sprake is van ernstige faunaschade, aanrijdingen, of wanneer de biodiversiteit in het gedrang komt. Bovendien is jacht ten behoeve van faunabeheer alleen toegestaan als er geen alternatieve oplossingen zijn.

Faunarasters zeer effectief

Wetenschapper Van der Grift onderzocht zelf het effect van alternatieve maatregelen om wildaanrijdingen tegen te gaan, zoals faunarasters en faunapassages. “Faunarasters blijken zeer effectief in het voorkomen van aanrijdingen met bijvoorbeeld reeën, mits deze hekwerken een juiste hoogte hebben en voldoende lang zijn.”

Beleid op basis van onderzoek

Het aantal gedode dieren zegt niets over het effect van jacht op faunabeheer, benadrukt Van der Grift. Volgens de onderzoeker moet Gelderland meer beleid maken op basis van feiten en onderzoeken naar de effectiviteit van maatregelen.