Nieuws

Ede is financieel gezond en kan een tikje hebben, zegt wethouder

Financieel gezien zit de gemeente Ede er de komende jaren warmpjes bij.
Financieel gezien zit de gemeente Ede er de komende jaren warmpjes bij. © Pixabay
EDE - Financieel gezien zit de gemeente Ede er de komende jaren warmpjes bij. Dat blijkt uit de programmabegroting 2022-2025. Volgens wethouder Leon Meijer is Ede met een begroting van zo'n 400 miljoen euro financieel gezond en gaat de gemeente vooral uit van eigen kracht.
"Meerpersoonshuishoudens in Ede hebben met gemiddeld 688 euro een van de laagste woonlasten van Nederland", vertelt Meijer met enige trots. "Landelijk ligt dat bedrag op 810 euro per meerpersoonshuishouden." Tot de woonlasten worden de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstofheffing en rioolheffing gerekend. Omdat Ede financieel gezien goed in de slappe was zit, past de gemeente voor 2022 geen inflatiecorrectie toe op de WOZ.
Net als alle andere Gelderse gemeenten heeft ook Ede te maken met een onzekere periode. Slaat de coronapandemie weer toe, en zijn daar bijvoorbeeld weer steunmaatregelen voor nodig? Wanneer komt er een nieuw kabinet en wat voor beleid gaan ze voeren? Om die reden wil Meijer kijken naar zaken waar Ede wel invloed op heeft.
"We kunnen blijven investeren in belangrijke onderwerpen als het realiseren van voldoende woningen, het vergroten van de duurzaamheid en het zorgen voor leefbare wijken en dorpen”, aldus de wethouder.

'Scheidingen zorgen voor hoge kosten jeugdzorg'

Van de begroting van zo'n 400 miljoen euro gaat een groot deel naar de zorg, zoals maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Meijer wil nadenken hoe de kosten van de jeugdzorg omlaag kunnen. "Het gros van de problematiek in de jeugdzorg komt uit echtscheidingen. Ik vind dat echt bedroevend. We hebben nog niet in de vingers hoe we dat kunnen voorkomen, of beter kunnen begeleiden."
Meijer heeft zelf ook gescheiden ouders en kan het zichzelf goed voorstellen dat ouders niet samen verder kunnen. "Maar maak er dan niet zo'n zooitje van voor die kinderen, maar dat doen we in Nederland en in deze gemeente met grote mate. En dan mag de gemeente bijspringen om kinderen te helpen."
Andere punten die de komende jaren aandacht krijgen, zijn het vergroten van het levensreddende AED-netwerk. Daarnaast is er geld gereserveerd voor aanpassingen aan de Klinkenbergerweg.

Leefbaarheid wijken

De leefbaarheid in de wijken komt onder het vergrootglas. Zo krijgen de wijken Ede-Zuid en Veldhuizen A de komende zes tot tien jaar samen jaarlijks 420.000 euro. Volgens de wethouder gaat dat geld onder meer naar de wijkregisseur en jongerenwerk. "In het verleden was het meer pleisters plakken met incidentele subsidies. Nu zetten we in op structurele financiering om de leefbaarheid in deze wijken te vergroten", aldus Meijer.
In de begroting wil Ede minimaal een reservepost hanteren van 10 miljoen euro. Maar mede door bezuinigingen, hervormingen en de verkoop van gemeentelijke gronden, zoals het kazerneterrein, kan Ede een financiële tik hebben. Zo heeft de gemeente in 2025 een surplus van ruim 24 miljoen euro.
De programmabegroting is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In oktober en november bespreekt de gemeenteraad de begroting tijdens de raadsvergadering. Op 11 november keurt de gemeenteraad de begroting goed of af.