Nieuws

'Ernstige vertrouwenscrisis': politiek eist opheldering over oprekken regels asfaltcentrales

De omstreden asfaltcentrale APN in Nijmegen
De omstreden asfaltcentrale APN in Nijmegen © Omroep Gelderland
NIJMEGEN - Nijmeegse gemeenteraadsleden willen opheldering over het nieuws dat ambtenaren de regels oprekken voor de uitstoot van kankerverwekkend benzeen door asfaltcentrales. Wethouder Jan Wijnia van de gemeente Nijmegen krijgt daar een reeks kritische vragen over.
Volgende week woensdag mag hij tijdens een raadsvergadering uit gaan leggen hoe het kan dat de Omgevingsdienst Regio Nijmegen pleitte voor een tijdelijke verruiming voor de uitstoot van benzeen. Die verruiming was bedoeld om asfaltcentrales tijd te geven hun productieproces aan te passen, nadat in 2016 de regels voor de uitstoot van die giftige stof werden aangescherpt.
Ongetwijfeld is er ook een rol in het beantwoorden van de kritische vragen voor zijn collega Noël Vergunst, net als Wijnia van GroenLinks. Hij zit namens de gemeente in het bestuur van de omgevingsdienst.

'Verschrikkelijk eng'

"Dit kan toch niet waar zijn? Dit vind ik zo verschrikkelijk eng", schetst raadslid Paul Eijgenhuisen van VoorNijmegen.Nu zijn totale ontsteltenis. Hij haalt in zijn vragen aan het college van burgemeester en wethouders Roel van Tiel aan, die in de buurt woont van asfaltcentrale APN. Die reageerde zaterdag woest en zei tegen Omroep Gelderland: "Het is alsof de verkeerspolitie constateert dat er continu 200 kilometer per uur wordt gereden door een woonwijk en dan zelf overal bordjes met 200 gaat neerzetten, want dan voldoen de hardrijders weer aan de wet."
Hij is het eens met omwonenden dat dit kan echt niet kan als het over de uitstoot van een kankerverwekkende stof gaat. Ook hij is boos. "Je zal er maar wonen!" Hij wijst nog eens op het feit dat benzeen op de overheidslijst Zeer Zorgwekkende Stoffen voorkomt. "Ze heten niet licht zorgwekkende stoffen, of ach-dit-zouden-een-beetje-zorgwekkende-stoffen kunnen zijn."

'Ernstige vertrouwenscrisis'

"De werkelijkheid is soms nog erger dan je in je slechtste fantasie kunt bedenken. Milieu-ambtenaren die milieuwetten moeten handhaven stellen zich op als loopjongens voor asfaltindustrie. Dit is echt het complete failliet van milieuwetgeving en handhaving" stelt Hans van Hooft van de SP in Nijmegen. "Blijkbaar zijn de instanties niet te vertrouwen en dat is wel ernstig. Dit is een ernstige vertrouwenscrisis.’’
Jasper Konijnenbelt van de PvdA vindt dat de belangen van een asfaltproducent boven die van de eigen inwoners zijn gesteld. Hij wil weten wie hier (politiek) verantwoordelijk voor moet worden gehouden en wat de bestuurlijke consequenties zouden moeten zijn.

Erg of nog erger

Lusanne Bouwmans van D66 wijst er in het verlengde daarvan op dat wethouder Noël Vergunst namens het Nijmeegse college in het bestuur van de ODRN zit.
Ze wil weten of het bestuur op de hoogte was van het oprekken. "Als dat niet zo is, dan is dat dus heel erg, maar als het wél zo is dan is dat nog erger." Ze vermoedt dat het eerste het geval is. "Dat ze dit niet wisten. Want we hebben het nu al een aantal weken over de APN, en dan merk ik gewoon dat er heel veel niet duidelijk is bij het college."
Ook Joep Bos-Coenraad van GroenLinks vindt dat een omgevingsdienst de gezondheid van mensen moet dienen en niet de industrie. Al kan hij zich voorstellen dat experts overgaan tot het tijdelijk oprekken van de regels, als de uitstoot vervolgens op termijn dan omlaag gaat. Maar dan alleen als de effecten van het oprekken op leefniveau niet schadelijk zijn voor die gezondheid.

Beuningen

Ook in buurgemeente Beuningen is met 'grote verontrusting' gereageerd op de berichtgeving over de ODRN, die ook controleert en handhaaft voor de gemeente Beuningen. Eric van Ewijk van de grootste partij daar, Beuningen Nu & Morgen: "Als het kennelijk zo is dat ambtenaren afspraken maken die ertoe leiden dat normen worden overschreden, dan is het mogelijk niet alleen in Nijmegen zo maar ook in Beuningen. En dan wil ik dat weten."
De gemeente Nijmegen heeft nog niet gereageerd op het verzoek van Omroep Gelderland om een reactie op de berichtgeving over de ODRN.