Nieuws

VNG: burger betaalt plastic dubbel

ARNHEM - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest dat burgers meer gaan betalen aan afvalstoffenheffing.
De nieuwe regering wil het geld dat nu wordt uitgetrokken voor de inzameling van plastic verpakkingsafval vanaf 2012 voor andere zaken gebruiken.
Burgers gaan dan twee keer betalen, zegt burgemeester Aalderink van de gemeente Bronckhorst, die bij de VNG over milieu gaat. Ze betalen nu al een verpakkingsbelasting en dan nog eens extra voor afvalstoffen, omdat gemeenten verplicht zijn plastic in te zamelen.
De VNG gaat de zaak aankaarten bij de nieuwe minister van Milieu.