Nieuws

Hier wil de provincie extra drinkwater oppompen, want dat is straks hard nodig

Hebben we straks nog voldoende water?
Hebben we straks nog voldoende water? © Pixabay
ZUTPHEN - De vraag naar drinkwater stijgt de komende jaren, maar is er dan nog wel genoeg voor iedereen? Ja, zegt de provincie, mits er nu al gebieden gereserveerd worden waar in de toekomst extra water opgepompt kan worden.
Bevolkingsgroei en economische groei zorgen naar verwachting voor 30 procent meer vraag naar drinkwater in 2040. Daarnaast vormen klimaatverandering en het steeds intensiever gebruik van de bodem een bedreiging voor de bestaande gebieden waar drinkwater wordt opgepompt. Daarom startte de provincie een zoektocht naar nieuwe drinkwatergebieden.

Voorstel

Er ligt nu een voorstel om elf nieuwe drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen. Gebieden waar in de toekomst water gewonnen kan worden. Als het voorstel wordt goedgekeurd gaan er andere regels gelden in deze gebieden, om het water onder de grond alvast te beschermen.
Bekijk hier om welke nieuwe gebieden het gaat.
Bekijk hier om welke nieuwe gebieden het gaat. © Provincie Gelderland
Op het kaartje staan de gebieden die het provinciebestuur wil aanwijzen. De grootste hoeveelheid water denkt men in de toekomst te kunnen halen uit de gebieden Tielerwaard, Winssen-Slijk-Ewijk, Deventer-Zutphen, Elburg-Wezep en Gelderse Vallei.

Meer onderzoek

Dat de elf gebieden worden gereserveerd, wil niet zeggen dat hier sowieso drinkwater gewonnen gaat worden. Er is eerst nog meer onderzoek nodig.
Ook kan het zijn dat gebieden kleiner worden of zelfs wegvallen door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld projecten voor geothermie. Warmte uit de diepe ondergrond wordt dan opgepompt om bijvoorbeeld huizen, kassen of de industrie mee te verwarmen. Veel gemeenten kijken momenteel naar de mogelijkheden voor geothermie, om zo hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Restricties

Ook gaan er, als de elf nieuwe Gelderse gebieden daadwerkelijk worden aangewezen als reserveringsgebieden, andere regels gelden voor bewoners en bedrijven in die gebieden. Zo moet het uitbreiden van een begraafplaats bijvoorbeeld dan worden gemeld, net als het gebruik van meststoffen of het roeren in de bodem dieper dan drie meter onder het maaiveld.
Bepaalde industriële activiteiten kunnen een bedreiging vormen voor de grondwaterkwaliteit. Daarom komt er een vergunningsplicht voor deze activiteiten als een gebied daadwerkelijk gereserveerd wordt voor drinkwaterwinning.

Industrie, windmolens en landbouw

Ook voor de fundering van windmolens, waarvoor doorgaans diep moet worden gegraven, gaan dan aanvullende eisen gelden. Landbouwbedrijven zijn in de drinkwaterreserveringsgebieden gewoon toegestaan. Voor de gebieden die aangemerkt zijn als kwetsbaar - blauwe kleur in het kaartje - moeten bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven in de toekomst wel een vergunning aanvragen. Bestaande landbouw kan gewoon blijven zonder aanvullende regels, schrijft de provincie.
De provincie informeert inwoners van de gebieden deze week via digitale informatiebijeenkomsten over de plannen. Tot eind november ligt het voorstel voor de drinkwaterreserveringsgebieden ter inzage. Iedereen kan hier in deze periode op reageren.