Nieuws

Laatste strohalm in strijd tegen bouw in Arnhemse uiterwaarden

Meinerswijk.
Meinerswijk. © Omroep Gelderland
ARNHEM - Kunnen er in de uiterwaarden van het Arnhemse Stadsblokken-Meinerswijk op een goede en veilige manier woningen worden gebouwd? Het is een slepende discussie in de Rijnstad, waar zelfs een college op viel. Vrijdag vechten de tegenstanders voor hun voorlopig laatste kans, als de zaak voorkomt bij de Raad van State.
Er is al heel lang een politieke meerderheid voor de plannen voor de ontwikkeling van natuur, recreatie en cultuur in het gebied, met daarbij ongeveer 430 woningen. GroenLinks, de grootste partij van de stad, is nog altijd tegen en liet het vorige college daarop vallen. De kwestie leidde ook tot een referendum, waarin de burgers zich voor de plannen uitspraken.

'Hield niemand voor mogelijk'

Toch laat een aantal actiegroepen en burgers de zaak niet los. Bij de RvS vechten zij vrijdag de eerdere constateringen aan dat woningbouw veilig kan met het oog op het stijgende water. Zij wijzen daarbij onder meer op de enorme regenval deze zomer die 'niemand voor mogelijk hield' en tot veel schade en zelfs doden leidde in Duitsland en België.
Een voorbeeld van een situatie die experts niet zagen aankomen en waar het watersysteem in ons land ook niet voor op orde is, stellen de bezwaarmakers. Volgens hen zijn de rekenmodellen niet sluitend en moet daarin met een ruimere bandbreedte worden gewerkt.

'Om Arnhem droog te houden'

Met de bouw in deze 'flessenhals van de Rijn', wordt de 'broodnodige ruimte voor de rivier' opgesoupeerd, menen de actiegroepen. "Die zal in de toekomst hard nodig zijn om ons aan te passen aan klimaatverandering en Arnhem droog te houden."
Daarnaast voeren zij aan dat het plan geluids- en parkeeroverlast veroorzaakt. Enkele woonbootbewoners uit de omgeving vrezen voor hun 'woon- en leefklimaat'. Ook zijn er inwoners die inbrengen dat de meervleermuis onvoldoende wordt beschermd.
De uitspraak van de RvS volgt over zes weken.

Zie ook: