Nieuws

'Inhaalverbod op alle provinciale wegen'

ARNHEM - Er moet een inhaalverbod komen op alle provinciale wegen.
Dat bepleit de SWOV, een belangrijk adviesorgaan op het gebied van Verkeersveiligheid.
Onderzoeker Atze Dijkstra zegt dat inhalen zo vaak misgaat dat het beter is om een verbod in te stellen. Er moet misschien zelfs gedacht worden aan een verharding midden op de weg zodat inhalen niet mogelijk is. Ook vindt hij dat provinciale wegen breder moeten zijn en dat er minder bomen langs moeten staan.

'Twijfel over haalbaarheid'

In een eerste reactie laten de provincie Gelderland en de ANWB weten te betwijfelen of het invoeren van een inhaalverbod op alle provinciale wegen haalbaar is. De provincie pleit voor maatwerk: per weg wordt bekeken hoe het veiliger kan. En dat is niet per definitie door een inhaalverbod.
Een inhaalverbod op de provinciale wegen zal bovendien niet altijd toepasbaar zijn vanwege het landbouwverkeer. Inhalen zal wel ontmoedigd worden door op bepaalde plekken asmarkering te plaatsen. In de afgelopen 10 jaar daalde het aantal dodelijke ongevallen volgens de provincie van 50 naar 30 per jaar. In Gelderland ligt 1400 kilometer provinciale weg.

'Gelderse weg moet Gelderse weg blijven'

De ANWB kijkt naast verkeersveiligheid ook naar aspecten als doorstroming en de landschappelijke waarden. De toeristenbond wil dat 'de Gelderse weg de Gelderse weg blijft met karakteristieke elementen zoals bomenrijen' en pleit net als de provincie voor maatwerk.