Nieuws

Miljoenen voor onderhoud kroondomein, bij Staatsbosbeheer krijgen ze dat geld ook

De jaarlijkse afsluiting van Kroondomein Het Loo.
De jaarlijkse afsluiting van Kroondomein Het Loo. © Omroep Gelderland
UGCHELEN - Koning Willem-Alexander krijgt 4,7 miljoen euro voor onderhoud aan Kroondomein Het Loo. Als hij volgend jaar niet stopt met de jaarlijkse afsluiting van het natuurgebied, krijgt hij dat bedrag mogelijk niet meer. Maar is 4,7 miljoen euro veel geld voor onderhoud? Staatsbosbeheer, die ook een groot deel van de natuur op de Veluwe beheert, denkt van niet.
Boswachter Laurens Jansen vertelt dat Staatsbosbeheer subsidie krijgt van de provincie. Over een periode van zes jaar gaat het volgens hem om ruim 2,5 miljoen euro voor het beheer van 3500 hectare natuurbos. "En daar komt nog een bedrag bij, want in het gebied liggen ook grote heideterreinen, stuifzanden en vennen en voor al die natuurtypes krijg je een bepaald bedrag per hectare."
Jansen legt in deze video uit hoe de bedragen zijn opgebouwd:
Miljoenen voor onderhoud kroondomein, bij Staatsbosbeheer krijgen ze dat geld ook

Hoe zit het dan bij de koning?

De koning krijgt 4,7 miljoen euro subsidie voor de komende vijf jaar als hij besluit het gebied volgend jaar open te houden.
In oktober praat de Tweede Kamer weer over de begroting van de koning. Dan zal de openstelling van Het Loo opnieuw aan de orde komen. De subsidie voor het kroondomein verloopt aan het eind van dit jaar en premier Rutte heeft beloofd om een nieuwe subsidie voor het afgeven ervan met de Kamer te bespreken. In de Rijksbegroting 2021 van de overheid staat het volgende over het kroondomein:
Het Loo is een landgoed van circa 10.400 hectare en bestaat uit twee deelgebieden: de Staatsdomeinen bij Het Loo en het eigenlijke Kroondomein. Bij de Staatsdomeinen bij Het Loo zijn de baten en lasten voor rekening van de Staat. De Kroondrager is economisch eigenaar van het eigenlijke Kroondomein (6.700 hectare) en heeft hierop het vruchtgebruik en gebruikersrechten alsmede de lasten. Het juridisch eigendom berust bij de Staat. Het Rijk verstrekt jaarlijks een subsidie van € 0,8 miljoen aan de Kroondrager, als privaatrechtelijk vruchtgebruiker van het eigenlijke Kroondomein, voor beheers- en inrichtingsmaatregelen van het Kroondomein.

Wat vindt Willem-Alexander?

Maar wat vindt de koning er zelf van? "In reactie op uw vragen, er wordt nog niet vooruitgelopen op een subsidieaanvraag", reageert de Rijksvoorlichtingsdienst via de mail op vragen van Omroep Gelderland.
Drie jaar geleden speelde het debat over mogelijke sluiting van het kroondomein ook in de Tweede Kamer. De koning reageerde toen na een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk op de vraag wat hij van het debat vond. "Die discussie hoort bij de Kamer", sprak hij destijds.
Boswachter Visser: "Voor degene die wil: alle kosten en baten van Staatsbosbeheer staan gewoon online, we zijn daar heel transparant over".

Zie ook: