Instellingen

Afgestraft kamerverhuurbeleid Nijmegen heeft wel iets opgeleverd, zegt college

Een studentenhuis in Nijmegen.
Een studentenhuis in Nijmegen. © Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De leefbaarheid in Nijmeegse wijken met kamerverhuurpanden is verbeterd. Dat concludeert het college op basis van een evaluatie van het beleid dat sinds 2018 wordt gevoerd. Er wordt nog wel overlast ervaren in de directe nabijheid van kamerverhuurpanden. Het effect van het beleid is echter beperkt, omdat de Raad van State deze zomer een streep zette door een groot deel van de Nijmeegse Huisvestingsverordening.

Sinds 2018 hanteert Nijmegen een nieuw kamerverhuurbeleid. Deels om de goedkoopste woningen te beschermen tegen het opkopen door huisjesmelkers, deels om de overlast te beperken voor omwonenden van (veelal) studentenhuizen.

Extra kamers bijgekomen

Het aantal woningen waarbij de vergunning wordt geweigerd vanwege een te lage WOZ-waarde, is klein. De onderzoekers veronderstellen dat er op voorhand geen aanvraag ingediend wordt. “Het beleid waarbij woningen met een WOZ-waarde onder 220.000 euro geen vergunning krijgen, is dan effectief”, concludeert het college van Nijmegen.

De keerzijde is dat er daardoor mogelijk ook minder studentenkamers beschikbaar komen, terwijl er tot 2030 nog tweeduizend extra studentenkamers nodig zijn. Toch zijn er per saldo meer kamers bijgekomen dan dat er geweigerd zijn.

Geen panden gesloten

Totdat de Raad van State deze zomer een streep zette door het grootste deel van het Nijmeegse kamerverhuurbeleid, heeft Nijmegen flink ingezet op een top tien van illegale panden of panden waar veel overlast werd ervaren. Soms zijn die panden alsnog gelegaliseerd. Er zijn geen panden gesloten, volgens wethouder Jan Wijnia omdat er nog procedures lopen of omdat het ontbreekt aan regels om dat af te dwingen. Na de uitspraak van de Raad van State stopte de gemeente de projectmatige aanpak van illegale kamerverhuur.

De evaluatie van het kamerverhuurbeleid van afgelopen jaren leidt tot een aantal concrete aanbevelingen. Het college wil de kamerverhuur meer spreiden over de stad. Daarbij wordt de regel dat een regulier woonhuis niet ingeklemd mag worden door kamerverhuurpanden aangepast, zodat ook panden aan de achterzijde daarbij meegenomen worden. Bij de beoordeling of er in een wijk nog een nieuw kamerverhuurpand bij kan gezien de leefbaarheid voor overige buurtbewoners, wordt voortaan ook gekeken naar illegaal verkamerde panden die er al zijn.

Maximum quotum volgens gemeente niet nodig

Een maximum van het aantal studentenpanden per wijk is volgens het college niet nodig, doordat er nu wordt ingezet op spreiding van kamerverhuur over Nijmegen. “Daarnaast voegen we met een quotum alleen extra regeldruk toe”, zo vindt het college. “Het kamerverhuurbeleid wordt met het toevoegen van een maximumpercentage een stuk strenger. Het college is bang dat daardoor kamerverhuur haast onmogelijk wordt, terwijl er in Nijmegen nog zo veel studentenkamers nodig zijn.”

Uit de evaluatie komt ook naar voren dat de gemeente de communicatie met buurtbewoners moet verbeteren. Nu ervaart de buurt die als onvoldoende. Volgens het college blijft het belangrijk dat omwonenden en bijvoorbeeld studenten eerst met elkaar in gesprek gaan. Maar niet voor alle inwoners is het eenvoudig de overlast zelf op te lossen, zo erkent het college nu. “Vaak wisselen kamerbewoners en is het soms moeilijk om met een huiseigenaar in contact te komen.”

Zie ook:

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op WhatsApp of stuur een mail: omroep@gld.nl!