nieuws

Nijmegen wil ‘gat in kamerverhuurbeleid’ dichten

Kamerverhuurpanden geven volgens bewoners overlast.
Kamerverhuurpanden geven volgens bewoners overlast. © Omroep Gelderland
NIJMEGEN - Wie in Nijmegen nog een woonhuis wil omzetten in een studentenpand kan maar beter snel zijn. Nu de Raad van State een streep heeft gezet door de Nijmeegse Huisvestingsverordening ligt de weg voor die omzetting in vrijwel alle gevallen open. De gemeente broedt op een zogenoemd voorbereidingsbesluit waarbij de pas voor ‘verkamering’ wordt afgesneden totdat er nieuw beleid geldt dat juridisch wel haalbaar is. Woensdagavond werd de gemeenteraad bijgepraat over de consequenties van de rechterlijke uitspraak en over de manier om ‘het ontstane gat zo snel mogelijk te dichten.’
In 2018 begon Nijmegen met een strenger kamerverhuurbeleid. Enerzijds om te voorkomen dat goedkopere woningen van de markt verdwijnen omdat ze worden opgekocht door ‘huisjesmelkers’. En anderzijds om de wildgroei aan kamerverhuurpanden in met name het centrum tegen te gaan. Veel reguliere bewoners klagen daar namelijk al jaren over overlast.

Leefbaarheidstoets

Om die laatste reden gold in bepaalde gebieden in Nijmegen sinds 2018 een vergunningplicht bij kamerverhuur. Daaraan verbond de gemeente voorwaarden, waaronder een leefbaarheidstoets. Maar dat mag niet oordeelde de Raad van State deze zomer. Op basis van de Huisvestingswet mag Nijmegen alleen een vergunning eisen voor woningen met een prijs tot aan de Nationale Hypotheek Garantie. In 2021 is dat 325.000 euro.
Nu gaat Nijmegen het regelen via de Wet ruimtelijke ordening, net als andere steden zoals Arnhem en Maastricht. In een zogenoemd facetbestemmingsplan wordt kamerverhuur in principe verboden, maar het college mag daarvan afwijken en toch een vergunning verlenen. Daaraan worden dan wel regels verbonden. Die regels gelden alleen voor pandeigenaren die vanaf het nieuwe beleid hun pand willen omzetten in een kamerverhuurpand.

'Gat dichten'

Op dit moment kunnen de meeste pandeigenaren dus doen wat ze willen, want de meeste kamerpanden zijn immers duurder dan 325.000 euro. Om dat ‘gat te dichten’ gaat de gemeenteraad later deze maand stemmen over een zogenoemd ‘voorbereidingsbesluit’. Daarmee wordt de situatie tijdelijk op slot gezet.
Nieuwe aanvragen worden aangehouden totdat het nieuwe beleid van kracht is, waarschijnlijk februari 2022. Een ambtenaar van de gemeente Nijmegen zei woensdagavond tegen de raad dat zo’n voorbereidingsbesluit vaak in het geheim genomen wordt om te voorkomen dat mensen nog snel actie ondernemen.
Zorgen zijn er nog wel bij de raad. Want ook woongroepen moeten voortaan een vergunning aanvragen, terwijl dat volgens Cherelle de Leeuw (GroenLinks) toch een heel andere situatie is dan bijvoorbeeld studentenpanden.
En hoe zit het met het zogenoemde ‘goed verhuurderschap’, regels die je aan de verhuurder kunt opleggen? Dat kan niet onder het facetbestemmingsplan, maar het rijk is wel bezig met een wet die gaat over goed verhuurderschap.
Ook eisen aan brandveiligheid kunnen onder het nieuw aan te nemen beleid niet meegenomen worden. Dat moet via het bouwbesluit en is volgens de ambtenaar de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

Gemeente: nog 2000 kamers nodig

Volgens de gemeente zijn er tot 2030 nog zo’n 2000 nieuwe studentenkamers nodig. De helft daarvan zal studentenhuisvester SSH& verzorgen, de andere helft moet van particuliere verhuurders komen. “Komt dat wel voor elkaar onder dat nieuwe beleid?”, vraagt Cherelle de Leeuw zich af. Het antwoord volgt later deze maand als het huidige kamerverhuurbeleid geëvalueerd wordt.
Op 22 september moet de raad beslissen over het voorbereidingsbesluit dat het huidige gat moet dichten. Als dat wordt aangenomen dan geldt dat vanaf 7 oktober als ook het facetbestemmingsplan ter inzage komt.