Nieuws

Bouwplan in de knel: huizen liggen te dicht bij afgebrande Knorhof

De restanten van de Knorhof die in 2017 afbrandde.
De restanten van de Knorhof die in 2017 afbrandde. © archief Omroep Gelderland
ERICHEM - Een bouwplan voor twintig woningen in het Burense dorpje Erichem zit in de knel vanwege de mogelijke herbouw van varkenshouderij de Knorhof. Een deel van de woningen blijkt in de geurcirkel van het bedrijf te komen.
Het gaat om de ontwikkeling van een landgoed met zes woningen en daarbij veertien sociale huurwoningen voor starters en senioren. De veertien woningen zouden bij herbouw van de varkenshouderij mogelijk te veel last van stank krijgen.

Fokstal

De Knorhof brandde vier jaar geleden af. De eigenaar, het bedrijf Sebava, is nog altijd bezig met plannen om het grootschalige varkensbedrijf in een andere vorm terug te bouwen. In plaats van een varkensmesterij zou het een fokstal moeten worden.
Hiervoor is een milieueffectrapportage opgesteld die volgens de commissie die dit beoordeelt voldoet. Volgens de omgevingsdienst die de vergunning voor de herbouw verleent is de definitieve aanvraag echter nog altijd niet ingediend.

'Onduidelijk of Knorhof herrijst'

Op basis van de nog geldende vergunning van het oude bedrijf kunnen de veertien woningen niet gebouwd worden. "Het is lastig omdat we niet weten of de Knorhof zal herrijzen en of er in de nieuwe situatie en met nieuwe technieken minder geur zal zijn", vertelt een woordvoerder van de gemeente Buren. "Als je iets bouwt moet het natuurlijk langdurig goed geregeld zijn."
Het college van burgemeester en wethouders gaat de situatie in september bespreken. Mogelijk wordt het bouwplan dan opgeknipt en gaan vooralsnog alleen de zes woningen op het landgoed door. Een grote teleurstelling voor mensen die al lang wachten om in het dorpje met zo'n vijfhonderd inwoners te kunnen blijven wonen.
Er is nog een klein beetje hoop
"Het is jammer", stelt een woordvoerder van woningcorporatie Thius. "Er is veel behoefte aan huurwoningen en we willen die ook in de kleine kernen bouwen. Het plan ziet er goed uit en deze omvang is voor het dorp prima."
De corporatie is nog niet op zoek naar andere locaties in Erichem. "We onderzoeken of er op deze plek nog een escape is. Er is nog een klein beetje hoop dat het toch door kan gaan."

Vergunning blijft geldig

De milieuvergunning voor een grote varkenshouderij op deze plek blijft in principe geldig. Voorheen was het zo dat deze na drie jaar van inactiviteit verviel. Nu kan hij na die drie jaar wel ingetrokken worden door de provincie, maar dit moet goed onderbouwd zijn.
Aangezien de eigenaar duidelijke stappen heeft gezet om het bedrijf weer op te bouwen, is de kans groot dat zo'n beslissing met succes aangevochten wordt bij de rechter. Het is niet duidelijk of het plan voor het nieuwe bedrijf ook binnen de vergunning en de nieuwe regels past. Volgens directeur van Sebava Maarten Verdoorn is het allemaal 'behoorlijk complex' maar ziet het bedrijf zeker niet af van herbouw. "We zijn voortdurend constructief in overleg met de provincie", zegt hij. "Iedereen die erbij betrokken is wil de grootst mogelijke zorgvuldigheid, en dat kost tijd."
Volgens milieuadviseur Marcel Middelkamp had de oude Knorhof überhaupt nooit gebouwd mogen worden op deze plek. Hij heeft daarom namens de stichting Varkens in Nood nog een beroep ingediend tegen de oorspronkelijke milieuvergunning uit 2010. Dit ligt nu bij de Raad van State.

Zie ook: