Nieuws

Nieuw gesprek over Molukse kerk

Nieuw gesprek over Molukse kerk
De Molukse Stichting Musafir gaat deze week in gesprek met de Molukse Kerkvoogdijraad over het slechte onderhoud van het Molukse kerkgebouw in Vaassen.
VAASSEN - De Molukse Stichting Musafir gaat deze week in gesprek met de Molukse Kerkvoogdijraad over het slechte onderhoud van het Molukse kerkgebouw in Vaassen.
Musafir zamelde hiervoor zelf geld in, omdat de voogdijraad door een aantal mislukte beleggingen zonder geld zit, maar kreeg van de raad geen toestemming om aan de slag te gaan.
Vorige week werd bekend dat Musafir het faillissement van de voogdijraad aan wilde vragen, in de hoop dat met een nieuwe eigenaar goede afspraken over onderhoud gemaakt konden worden, maar die aanvraag gaat voorlopig de ijskast in.
Wel zegt de stichting met andere betrokken geloofsgemeenschappen te gaan proberen op een andere manier de Molukse Kerkvoogdijraad op te heffen. Behalve de geldproblemen zou de raad ook onvoldoende communiceren.