Nieuws

Ministerie pakt Apeldoorn aan

Ministerie pakt Apeldoorn aan
De Inspectie van het ministerie van VROM start een juridische procedure tegen een aantal gemeenten die laks zijn in de controle naar de opslag van gevaarlijke stoffen.
APELDOORN - De Inspectie van het ministerie van VROM start een juridische procedure tegen een aantal gemeenten die laks zijn in de controle naar de opslag van gevaarlijke stoffen.
Apeldoorn is een van de gemeenten die ondanks herhaalde waarschuwingen niet voldoet aan de eisen van VROM.
De stap volgt op een onderzoek uit 2009 van toenmalig milieuminister Cramer waaruit bleek dat het bij veel gemeenten schort aan een goede controle en handhaving. Een jaar later blijkt er nog maar weinig verbeterd.
De Inspectie noemt de procedure een signaal aan andere lakse gemeenten.
Inzet van de controverse is het bedrijf Holland Colours dat zich bezighoudt met het kleuren van plastic. Het certificaat op de brandblusinstallatie van het bedrijf is verlopen. Een onafhankelijke keuringsinstantie moet de installatie opnieuw testen. Dat duurt volgens de gemeente nog enkele maanden.
Het rapport van de Inspectie over de stand van zaken per september 2010 vindt u hier.