Nieuws

Bewoners: veiligheid in het geding bij nieuwe onderdoorgang in Wageningen

De kruising Nijenoord Allee - Churchillweg.
De kruising Nijenoord Allee - Churchillweg. © Omroep Gelderland
WAGENINGEN - Bewoners van Wageningen maken zich zorgen over de veiligheid rond de nieuw aan te leggen onderdoorgang in de Alternatief Bestaande Route (ABR). Dat bleek woensdagavond tijdens een online informatiebijeenkomst van de provincie Gelderland.
In het huidige plan van Beter Bereikbaar Wageningen gaan automobilisten op de Nijenoord Allee met een onderdoorgang onder de Churchillweg door. Fietsers die pendelen tussen het centrum en de Campus blijven gelijkvloers en rijden straks op een fietsstraat van negen meter breed. Ook auto- en vrachtverkeer dat naar de Campus of het centrum gaat, of juist de Nijenoord Allee op wil, maakt straks gebruik van de fietsstraat.
Insprekers vinden dat er twee essentiële dingen missen op de fietsstraat bij de onderdoorgang: verkeerslichten en zebrapaden. Een van hen gaf aan er buikpijn van te krijgen om straks met haar kinderen vanuit de wijk Roghorst naar het zwembad te lopen. Andere insprekers vragen zich af of de provincie wel genoeg rekening houdt met de oplettendheid van middelbare scholieren en buitenlandse studenten.

3D-model

Volgens Vanya Berk, die namens de provincie de plannen toelichtte, is het plan dat op tafel ligt veilig. Berk deed de toezegging dat hij zijn best gaat doen om met een uitgebreid 3D-model van de onderdoorgang te komen. "Het doorgaande verkeer is er straks niet meer. Het wordt een compleet andere situatie."
Het college van Gedeputeerde Staten koos in oktober 2020 voor de ABR om Wageningen beter bereikbaar te maken. De veelbesproken Campusroute was daarmee van de baan. Het kostenplaatje van het project is geraamd op minstens 32 miljoen euro. Met dat geld worden onder andere fietspaden verlegd en een aantal nieuwe kruispunten gerealiseerd.

Planning

Als het aan de provincie ligt starten de werkzaamheden tussen 2022 en 2024. De ABR zou tussen 2023 en 2025 gereed zijn.

Zie ook: