nieuws

Molen bij Lienden

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0
LIENDEN - Er zijn nog zo'n 25 molens te zien in de Betuwe en onze route voert langs molen De Marsch bij Lienden.
De molen werd gebruikt om het waterpeil in polder De Marsch goed op peil te houden. Het teveel aan water werd geloosd in de Nederrijn. Sinds de grote ruilverkaveling van het gebied begin jaren zestig is de molen niet meer gebruikt voor het bemalen van de polder.