Nieuws

Barneveld: meer sociale woningbouw

Barneveld: meer sociale woningbouw
De gemeente Barneveld bouwt de komende jaren meer woningen voor lagere inkomensgroepen en voor starters.
BARNEVELD - De gemeente Barneveld bouwt de komende jaren meer woningen voor lagere inkomensgroepen en voor starters.
Dat staat in de conceptversie van de nieuwe 'Visie op wonen 2010-2020' van de gemeente.
Barneveld wil onder meer dat er tot 2020 900 nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd. Ook vindt de gemeente dat de huidige voorraad sociale huurwoningen moet worden vernieuwd.
Wat betreft koopwoningen vindt Barneveld het onder meer noodzakelijk dat er tot 2020 ongeveer 300 woningen in de prijsklasse tot 200.000 euro worden gebouwd voor starters.