Nieuws

Groep De Kok komt met motie tegen besluit railterminal

De railterminal heeft gevolgen voor onder andere Elst, Valburg, Slijk-Ewijk en Oosterhout
De railterminal heeft gevolgen voor onder andere Elst, Valburg, Slijk-Ewijk en Oosterhout © RN7
ELST - Statenlid Arjan de Kok van Groep de Kok (ex-FvD) dient volgende week een motie in die vraagt om uitstel van de beslissing over de Railterminal. Doel is het besluit over de terminal over de vakantieperiode heen te tillen, zodat de politiek van Overbetuwe de gelegenheid heeft hier gedegen en onderbouwd op te reageren.
De motie komt uit de koker van de Overbetuwse raadsleden Ard op de Weegh (BOB) en Roel Eefting (D66). Zij stuurden de tekst naar bijna alle Statenfracties. Hierbij is gevraagd deze tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van 7 juli in te dienen. De Kok is dit dus van plan. SP en de PvdD hebben al laten weten deze motie hoogstwaarschijnlijk te steunen.

Inzagetermijn niet in vakantieperiode

De motie haalt aan dat in de nieuwsbrief Knoop 38 van september 2018 duidelijk melding is gemaakt van het voornemen om de inzagetermijnen (6 weken na publicatie) niet in de vakantieperiode te laten lopen. Deze termijn ligt na het mogelijke besluit van 7 juli tussen 15 juli tot en met 26 augustus 2021. Dat zou betekenen dat de gemeenteraad van Overbetuwe gedwongen is om terug te keren van reces. Daarom vragen de opstellers van de motie om uitstel van het besluit tot september 2021.
Tijdens de hoorzitting van Provinciale Staten Gelderland over de Railterminal pleitte fractievoorzitter van CDA Overbetuwe Richard Beune al namens de gemeenteraad voor uitstel van het besluit. Hij denkt echter dat een motie niet werkt, "want die kan GS gewoon naast zich neerleggen. Beter is dat dit besluit van de agenda wordt afgehaald." Hij heeft hierover ook gepleit bij CDA statenleden, maar acht de kans klein dat die fractie instemt met de motie.
Pikant is dat de komst van de railterminal in Gelderse coalitieakkoord staat, waar ook de handtekening van het CDA onder staat, net als die van GroenLinks en PvdA. De gemeentelijke fracties van die partijen pleiten juist tegen de komst van de terminal.

Nut en noodzaak niet aanwezig

De Overbetuwse gemeenteraad is sceptisch over nut en noodzaak voor de railterminal en twijfelt aan de economische haalbaarheid. Op de Weegh hoopt dat de motie ingediend zal worden, maar "het zal me niet verbazen als de trein gewoon door dendert". Ook heeft hij de indruk dat als het besluit toch wordt genomen, de gemeente Overbetuwe vervolgstappen gaat zetten wegens onbehoorlijk bestuur. Beune geeft aan dat er een besloten vergadering over dit onderwerp is geweest, maar wil nog niet zeggen wat daar besproken is en wat mogelijke stappen de gemeente Overbetuwe zal gaan nemen als het besluit toch op 7 juli wordt genomen.