Nieuws

Buren zegt nee tegen windmolens: 'Een democratische streep in het zand'

Windmolen langs het spoor bij Kesteren.
Windmolen langs het spoor bij Kesteren. © Omroep Gelderland
LIENDEN - Als eerste gemeenteraad weigert Buren om in te stemmen met het regionale plan om te komen tot meer opwekking van duurzame energie in Rivierenland. Heikel punt zijn de vijf windmolens die voor Buren op het programma staan. En vooral de manier waarop die daar gekomen zijn.
"Een democratische streep in het zand", zo omschrijft fractievoorzitter van de VVD Nanda van Doremalen het besluit dat de gemeenteraad afgelopen week nam. "Het is de eerste keer dat we ons hebben kunnen uitspreken over de plannen. De energietransitie valt of staat met draagvlak onder de inwoners. We moeten echt meer werk maken van participatie om een goede afweging te maken."
Volgens Van Doremalen is het RES-bod waarin staat beschreven wat er in de acht gemeenten de komende jaren moet komen aan zon- en windenergie hoofdzakelijk een bestuurlijke aangelegenheid geweest die nu achteraf gelegitimeerd moet worden door de gemeenteraden.
"Wij hebben niet de kans gehad om te kijken naar verschillende opties, wat dit betekent voor de inwoners en het landschap", zegt zij. "Ondertussen ligt het bod van de regio al bij de provincie en is het plan voor het windpark al klaar om ingediend te worden. Dan klopt er toch iets niet?!"

Dorpenrondes

"Het is jammer, ik had het liever eerder geweten", verzucht wethouder Pieter Neven die het Burense RES-bod inclusief de vijf windmolens in de regio deed. Hij bestrijdt dat de inwoners en raad onvoldoende betrokken zijn bij de plannen. Zo is de richting van de plannen vorig jaar al door de raad vastgesteld in een concept-bod en is op allerlei manieren geprobeerd de inwoners te betrekken.
"We hebben een heel traject doorlopen, ook met dorpenrondes. Door corona veel digitaal, waarvoor iedereen is uitgenodigd. Het was zo klaar als een klontje en heeft overal gestaan. Je zou wensen dat er veel meer mensen bij betrokken waren geweest, maar niet iedereen heeft die interesse."
Dat het bod en de ontwikkelingen geen ideale basis voor draagvlak zijn, moet Neven ook erkennen.
"Er is weinig tijd geweest tussen de inventarisatie en het bod", zegt hij. "En wat je ziet is dat terwijl je met de bevolking bezig bent al initiatiefnemers in het gebied komen, grondeigenaren benaderen en voorovereenkomsten afsluiten. Dat maakt het lastig en onrustig voor de mensen."

Provincie bevoegd gezag

Wat het extra lastig maakt is dat de Provincie Gelderland het bevoegde gezag is als het gaat om de grotere windmolenprojecten. Om daar toch iets over te zeggen te hebben, heeft de gemeenteraad wel kaders en een zogenoemd zoekgebied voor zon- en windprojecten vastgesteld: langs de A15. Mede omdat de subsidieregelingen voor energieprojecten na 2022 minder aantrekkelijk worden, is de verwachting dat er snel initiatieven ingediend worden.
"Ik kan me voorstellen dat we hier snel een gesprek over krijgen bij de provincie", zegt Neven. "Je zit dan met het dilemma dat we wel kaders hebben waarbinnen windmolens passen, maar ook de politieke keuze om ze niet te willen. Daarbij heeft de raad wel ingestemd met het totaalbod van het RES. Ook de raad voelt zich verantwoordelijk voor het aandeel van Buren daarin. We zullen de komende jaren moeten aangeven hoe we dat invullen."

Lokale initiatieven

Net als de coalitiepartners Gemeentebelangen en PCG wil de VVD van Van Doremalen dat er eerst veel meer gedaan wordt om zonnepanelen op daken te krijgen. Ook andere zonneprojecten genieten de voorkeur boven windmolens. Daarbij ziet de raad graag een decentrale opslagstructuur ontstaan en lokale initiatieven voor duurzame stroom in plaats van die van de grote ontwikkelaars.
Ook Van Doremalen realiseert zich wel dat er snel iets moet gebeuren in Buren. "Ik acht de kans groot dat het windmolenproject snel via de provincie op tafel komt", zegt zij. "We willen dan ook iedereen wakker schudden om met goede alternatieven te komen. Lokaal opwekken en gebruiken, weloverwogen in het landschap. Niet de belangen van een grote producent dienen, maar echte stappen maken in de transitie met en voor de inwoners."

Zie ook: