Nieuws

Onderzoek naar verslaafdenopvang

WEHL - De actiegroep Wehl Pikt Het Niet laat een onafhankelijkheid onderzoek uitvoeren naar de komst van een opvang voor dalkozen met een drank- of drugsverslaving naar Wehl.
Het onderzoek wordt gedaan door het Arnhemse Bureau Beke. Gekeken wordt naar leefbaarheid, veiligheid en economische gevolgen. In Wehl bestaat veel weerstand tegen het zogeheten Domushuis van het Leger des Heils.
De gemeenteraad ging donderdagavond akkoord met de komst. Wel wil de raad een veiligheidsanalyse en een beheersplan.