Instellingen

Nijmegen mag kamerverhuur weigeren, maar alleen bij goedkopere woningen

Kamerverhuurpanden geven volgens bewoners overlast.
Kamerverhuurpanden geven volgens bewoners overlast. © Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen mag een vergunning voor kamerverhuur niet zomaar weigeren om het aantal studentenhuizen aan banden te leggen. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in een zaak die door drie kamerverhuurders was aangespannen. Nijmegen mag alleen vergunningen weigeren van woningen in het goedkopere segment, om zo te voorkomen dat in dat segment een woningtekort ontstaat.

De gemeente had de vergunningplicht ingesteld om te voorkomen dat er door omzetting van woningen naar kamerverhuurpanden een woningtekort zou ontstaan. Tegelijkertijd wil Nijmegen ook de leefbaarheid verbeteren door de kamerverhuur in wijken waar al veel studentenhuizen zijn aan banden te leggen.

In 2020 paste de gemeente de huisvestingsverordening aan. De vergunningplicht gold daarmee alleen nog voor woningen met een maximale waarde (gelijk aan de zogenoemde NHG-grens) en voor woningen in bepaalde Nijmeegse wijken, waarbij er geen maximale woningwaarde geldt.

Nijmeegse verordening in strijd met Huisvestingswet

De centrale vraag in deze zaak was of de Nijmeegse vergunningplicht in overeenstemming is met de Huisvestingswet. Op grond van die wet is het eisen van zo’n vergunning namelijk alleen toegestaan als dat nodig is om een tekort aan goedkopere woonruimte in een bepaalde wijk of zelfs in de hele gemeente te voorkomen.

Volgens de Raad van State heeft de gemeente met onderzoek voldoende heeft aangetoond dat een vergunningplicht voor kamerverhuur noodzakelijk is om een tekort aan goedkopere woonruimte in Nijmegen tegen te gaan. Het gaat dan om woningen die in 2019 een maximale WOZ-waarde hadden van 290.000 euro en in 2020 niet uitkwamen boven de zogenoemde NHG-grens van 310.000 euro.

Leefbaarheid in de wijk

Maar voor woningen in het duurdere segment ligt het anders. De enige reden dat de gemeente kamerverhuur van deze woningen aan banden wil leggen is om te voorkomen dat de leefbaarheid in bepaalde wijken onder druk komt te staan. Maar op grond van de Huisvestingswet mag alleen het tegengaan van woningtekorten een overweging zijn om kamerverhuur vergunningplichtig te maken.

Leefbaarheid alleen mag dus geen rol spelen bij deze beslissing. Leefbaarheid kan wel een rol spelen bij de vraag of een vergunning kan worden verleend voor kamerverhuur in een specifieke woning, als zo’n vergunningplicht eenmaal geldt.

'Nijmegen handelde onredelijk en onzorgvuldig'

Sinds 2017 moet ook voor bestaande kamerverhuur een vergunning aangevraagd worden om kamers te mogen blijven verhuren. Op zichzelf mag dat volgens de Raad van State wel, maar dan moet de gemeente wel rekening houden met de gevolgen daarvan voor zowel woningeigenaren als bewoners en moet zij de belangen zorgvuldig afwegen. “Dat heeft de gemeente Nijmegen niet gedaan”, aldus de Raad van State. “Hierdoor is helemaal niet gekeken naar de belangen van woningeigenaren en kamerbewoners die worden geconfronteerd met het feit dat de bestaande kamer(ver)huur ineens onrechtmatig is geworden. De gemeente Nijmegen heeft ook niet gekeken of deze kamerverhuur destijds legaal is gestart of dat daarvoor toen ook al een vergunning nodig was. Dat vindt de Afdeling bestuursrechtspraak onredelijk en onzorgvuldig.”

Het gevolg van de uitspraak is dat voor het verhuren van kamers in woningen met een waarde van maximaal de NHG-grens in Nijmegen nog steeds een vergunningplicht geldt. Eigenaren van duurdere woningen die kamers willen verhuren hoeven géén vergunning aan te vragen.

Voor al langer bestaande kamerverhuur zal de gemeente per aanvraag een zorgvuldige afweging moeten maken.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op WhatsApp of stuur een mail: omroep@gld.nl!