Nieuws

Harderwijk bekijkt handhavingsbeleid

Harderwijk bekijkt handhavingsbeleid
De gemeente Harderwijk gaat haar handhavingsbeleid tegen het licht houden.
HARDERWIJK - De gemeente Harderwijk gaat haar handhavingsbeleid tegen het licht houden.
Aanleiding is kritiek van de Stadspartij Harderwijk Anders op het besluit van de gemeente een uitbereiding van hotel Van der Valk door te laten gaan zonder vergunning.
De partij heeft een rapport aangehaald van de Nationale Ombudsman waarin staat dat gemeenten duidelijk moeten maken wanneer ze wel of niet regels voor de woon- en leefomgeving van hun inwoners handhaven. Nu is dat nog te vaak onduidelijk.
De partij wilde een debat over de kwestie, maar daar is in de gemeenteraad te weinig steun voor. Wel is er raadsbreed een motie aangenomen om 'heldere' handhaving na te streven en nog eens kritisch te kijken naar de huidige manier van werken.