Nieuws

Raadsel hoe zeldzame zilveren maan terugkeerde naar Veluwe

EPE - Drie jaar geleden werd bij toeval ontdekt dat de zilveren maan zich heeft gevestigd op de Veluwe. De zeldzaam geworden vlinder was er al tientallen jaren niet meer waargenomen. Nu leeft er een kleine populatie in het Wisselse Veen bij Epe. Hoe de vlinder daar terecht is gekomen, is een raadsel, al heeft ecoloog André de Bonte van Geldersch Landschap en Kasteelen wel een vermoeden.
De zilveren maan dankt zijn naam aan de parelmoerkleurige vlekken op de achtervleugels. De vlinder was vroeger algemeen in ons land, maar door ontginning en ontwatering is dei n veen- en moerasgebieden voorkomende vlinder vrijwel overal verdwenen. Alleen in de kop van Overijssel en op Terschelling komt de zilveren maan nog in grotere aantallen voor.
Luister naar de radioreportage (1-3)

Waardplanten

Net als veel andere vlindersoorten is ook de zilveren maan afhankelijk van specifieke bloemen en planten. Die worden gebruikt om de eitjes op te leggen. In het geval van de zilveren maan gaat het vooral om het moerasviooltje, maar ook het hondsviooltje en het duinviooltje zijn geschikt. De rupsen voeden zich met de bladeren van deze planten. Per jaar worden meerdere generaties groot, vertelt ecoloog André de Bonte tegen BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink.
Luister naar de radioreportage (2-3)

Steeds meer natuur hersteld

Het Wisselse Veen wordt gevoed door kwelwater dat vanaf de Veluwe op verschillende plekken in het natuurgebied aan de oppervlakte komt. Een groot deel van het hoogveengebied werd aan het begin van de vorige eeuw ontgonnen, zodat het geschikt werd voor de landbouw. Van het oorspronkelijke veengebied bleven alleen wat snippers over.
De laatste dertig jaar is er in het Wisselse Veen juist steeds meer landbouwgrond teruggegeven aan de natuur. De bovenste laag werd afgegraven en sloten werden gedempt, zodat het gebied weer natter is geworden. In de natte natuurgraslanden die zo ontstonden, leven allerlei zeldzame planten en dieren. De terugkeer van de zilveren maan wordt gezien als de kroon op het werk.
Het is bijzonder de deze vlinder bij Epe is opgedoken. De zilveren maan blijft normaal gesproken in de omgeving waar ze zijn geboren. De dichtstbijzijnde populatie leeft op veertig kilometer afstand. Ecologen vragen zich dan ook af hoe de diertjes deze afstand hebben overbrugd. De Bonte heeft wel een mogelijke verklaring.
Luister naar de radioreportage (3-3)

Maaimachines in kwetsbaar natuur

In het kwetsbare natuurgebied wordt iedere zomer gemaaid. Dat gebeurt met een speciale machine op rupsbanden. Deze banden zijn nodig om te voorkomen dat het apparaat vast blijft zitten in de vaak kletsnatte ondergrond. Het maaisel wordt afgevoerd, zodat de grond voedselarmer wordt. De schrale bodem is een goede voedingsbodem voor zeldzame planten die op hun beurt allerlei zeldzame insectensoorten aantrekken.
Ronde zonnedauw
Ronde zonnedauw © Laurens Tijink
BuitenGewoon Radio is iedere zondag tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.