Nieuws

'Meepraten over huizen Bronckhorst, maar wethouder maakte ons monddood'

Toon Kort voor De Bongerd, de oude basisschool die plaats maakt voor nieuwbouwwoningen.
Toon Kort voor De Bongerd, de oude basisschool die plaats maakt voor nieuwbouwwoningen. © Liesbeth Laan
HOOG-KEPPEL - Toon Kort maakt zich al maanden zorgen over de bouwplannen tegenover zijn huis in Hoog-Keppel. Als buurtbewoner kreeg hij inspraak. Maar uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat wethouder grondbeleid Willem Buunk zich niet houdt aan de afspraken, waardoor de inspraak in de prullenbank belandt.
De gemeente Bronckhorst schetst in juli 2020 een veelbelovend vergezicht: “Locaties die de gemeente niet meer nodig heeft, moeten een goede nieuwe invulling krijgen die goed past bij het dorp.” Bovendien betrekt wethouder Buunk buurtbewoners en dorpsraad Keppel en Eldrik bij de besluitvorming. Belangrijke wensen zijn het behoud van bomen en privacy, dus geen appartementen waar je vanuit het raam bij de buren naar binnen kijkt. Het worden randvoorwaarden voor wat mag worden gebouwd.
De Woonvisie van de gemeente geldt als basis. Die stelt dat er behoefte is aan starterswoningen en laagbouw bij de bouw van koopwoningen. Maar wat blijkt? De VVD-wethouder houdt zich niet aan deze uitgangspunten. Toch meldt hij het gemeentebestuur van Bronckhorst dat de dorpsraad positief is over de bouwplannen die hij ze voorlegt. Een reconstructie van hoe het mis ging in Hoog-Keppel.
Thijn Kellenaers (21): “Ik wil mijn dochter Fien net zo’n jeugd geven als ik zelf heb gehad."
Thijn Kellenaers (21): “Ik wil mijn dochter Fien net zo’n jeugd geven als ik zelf heb gehad." © Omroep Gelderland

'Meeste huizen te duur'

Mark Makarawung (35) en zijn vriendin groeiden in Hoog-Keppel op en willen er graag wonen met hun dochtertje May van acht maanden. “We huren nu iets in Hummelo, want de meeste huizen in Hoog-Keppel zijn te duur voor ons, net als in de rest van deze regio.”
De 21-jarige Thijn Kellenaers zat in het dorp op de basisschool en loopt tegen hetzelfde aan. “Ik wil mijn dochter Fien van anderhalf net zo’n jeugd geven als ik zelf heb gehad. Lekker buiten, en de bekendheid en vertrouwdheid van een dorp.” Het zijn toekomstdromen die in rook opgaan. Starterswoningen komen in de nieuwbouwplannen niet voor.

'Geen starters bekend'

Maar waarom eigenlijk niet, als de Woonvisie er expliciet om vraagt? “Bij de start van de procedure waren geen starters bekend die in Hoog-Keppel wilden wonen”, antwoordt wethouder Buunk. En over het besluit om in weerwil van vastgelegde voorkeuren van die woonvisie toch voor hogere bebouwing te kiezen, zegt de wethouder: “Die Woonvisie is niet zo strikt. Het zegt niet: je mag in Bronckhorst alleen maar laagbouw bouwen. Of alleen voor starters, of alleen voor ouderen. Het gaat erom dat het aansluit bij de aanwezige vraag en het aanbod dat er al is.”
Maar volgens Mark, Yvette en Thijn zijn er dus wél starters, en zijn de seniorenwoningen die nu gebouwd gaan worden niet geschikt voor hen.
Het is geen gemeentefeestje

De stem van de buurt

Met de stem van de buurt gaat de wethouder ook soepel om. “De gemeente wil dit niet zonder inbreng van de inwoners bepalen, het is geen gemeentefeestje”, staat in het in maart 2020 met de dorpsraad gedeelde participatieplan. Buurtbewoners vullen een enquête in en hun wensen worden randvoorwaarden waaraan bouwplannen moeten voldoen. “Als een initiatief niet voldoet aan de randvoorwaarden, zal het niet inhoudelijk worden beoordeeld”, staat in de procedureregels.
Maar tijdens de beoordeling zitten er toch ontwerpen bij die deze voorwaarden niet volgen. In één plan sneuvelen de twee monumentale eiken die de buurt wil behouden en worden de huizen hoger dan de afspraak. En precies dat ontwerp presenteert de wethouder in november aan het college als beste plan voor een van de bouwlocaties.
Buurtbewoner Toon Kort: “Niet dat we dat kunnen aanvechten, want de wethouder zegt: jullie hebben toch mee gepraat? Eigenlijk maakt de inspraakprocedure ons monddood. Ik voel me dubbel gepakt.”
Toon Kort diende een klacht in tegen wethouder Buunk wegens “leugens en verdraaiingen in deze procedure”.
Toon Kort diende een klacht in tegen wethouder Buunk wegens “leugens en verdraaiingen in deze procedure”. © Liesbeth Laan

‘Dit zijn meer hoofdlijnen’

Volgens de wethouder zijn de wensen van de buurt meer hoofdlijnen waar de plannen op zijn getoetst. “De ontwerpen van de projectontwikkelaars kunnen nog worden aangepast. De definitieve ontwerpen moeten uiteindelijk aan de randvoorwaarden voldoen.” De eiken blijven dus misschien toch. Maar dat daar achteraf over moet worden gepraat, was niet de afspraak.
De locaties waar het om gaat zijn de voormalige gemeentewerf en de plek van de oude basisschool De Bongerd. De gekozen plannen voorzien in twaalf levensloopbestendige seniorenappartementen (Zegers) en zes seniorenwoningen (De Bunte). In de beoordelingscommissie zaten naast de twee dorpsraadleden twee makelaars en twee afgevaardigden van de gemeente.

Stomverbaasd

De wethouder vertelt zijn collega's in het stadsbestuur verder ten onrechte dat de dorpsraad positief is over de plannen. “Stomverbaasd waren we”, reageert Esther de Kruif de Kruif. “Wij hadden duidelijk aangegeven teleurgesteld te zijn en nog vragen te hebben voor beide voorgestelde bouwpartijen voordat we tot een oordeel komen.”
De mailwisseling tussen dorpsraadleden en andere leden van de beoordelingscommissie bevestigt dat. Ook uit het verslag van de beoordelingsvergadering is niet op te maken dat de dorpsraad positief is over de plannen. De stem van de dorpsraad maakt zo geen onderdeel uit van het advies, iets wat volgens een brief van de gemeente wel was afgesproken.

'Niet naar wens verlopen'

Volgens wethouder Buunk stemde de dorpsraad er wel degelijk mee in. Hij erkent wel dat de inspraakprocedure niet geheel naar wens is verlopen: “Ik ben niet tevreden over het proces. Voortaan moeten we beter communiceren over de aanpassingen en wijzigingen die we aanbrengen. Dat hebben we onvoldoende gedaan. Maar het is over het algemeen zorgvuldig gebeurd, en dan zou het overdoen van de procedure niet in verhouding zijn.”
Zo raken burgers teleurgesteld

In de spiegel kijken

“Aanpassingen doen tijdens zo'n inspraakproces moet je als gemeente juist niet doen”, zegt hoogleraar bestuursrecht Raymond Schlössels. “Zo raken burgers teleurgesteld. Als je dit resultaat boekt, moet je voor de spiegel durven gaan staan en zeggen: dit moet opnieuw.”
Dat is ook wat de betrokken buurtbewoners en dorpsraadleden willen. Toon Kort dient zelfs een klacht in tegen wethouder Buunk wegens “leugens en verdraaiingen in deze procedure”. Daar veranderde een verzoeningsbijeenkomst op initiatief van wethouder Buunk afgelopen maandagavond niets aan.
De Kruif: "De buurt mag om de tafel met de projectontwikkelaars over de bomen, maar iets voor starters zit er niet meer in. Mensen in het dorp zeggen 'zo makkelijk komt hij er niet mee weg’. En dat klopt. Wij laten het hier niet bij zitten.”
Verantwoording: Omroep Gelderland sprak in het kader van dit verhaal met twintig betrokkenen en kreeg inzage in een reeks documenten waaronder interne stukken van de gemeente en correspondentie tussen de commissieleden.
Van maandag 7 juni tot en met vrijdag 11 juni is het de Week van het Wonen bij Omroep Gelderland. Online, op televisie, op radio en via de social media-kanalen besteden we extra aandacht aan wonen in Gelderland, een huis vinden in onze provincie, de krapt
Meer weten? Alles over de Woonweek is te lezen op onze speciale Woonweek-pagina.