Nieuws

Wethouder schendt procedure rond woningbouw Hoog-Keppel

© Omroep Gelderland
HOOG-KEPPEL - Wethouder Willem Buunk van de gemeente Bronckhorst schond afspraken in een inspraakprocedure rond woningbouw in Hoog-Keppel. Hij informeerde het college van burgemeester en wethouders bovendien onjuist, blijkt uit onderzoek door Omroep Gelderland. Dat schuurt aan tegen onbehoorlijk bestuur, stelt een hoogleraar bestuursrecht. Tegen de wethouder is een klacht ingediend.
Begin 2020 betrekt wethouder Buunk buurtbewoners en de dorpsraad Keppel en Eldrik bij de plannen voor nieuwbouw in Hoog-Keppel. Er zal gebouwd worden op de locatie van de oude basisschool en op het terrein van de voormalige gemeentewerf. Dat wil de gemeente samen met de buurt doen.
Twee leden van de dorpsraad nemen zitting in de beoordelingscommissie die in overleg met de gemeente bepaalt aan welke voorwaarden de nieuwe woningen moeten voldoen. Buurtbewoners praten via een enquête mee. Het leidt tot afspraken over onder meer maximale bouwhoogtes en het behoud van groen, waaronder twee monumentale eiken op de locatie van de oude gemeentewerf.

Woningbouwinitiatieven voldoen niet

Vanaf juli 2020 mogen projectontwikkelaars bouwplannen indienen voor beide locaties. Plannen die niet aan de randvoorwaarden voldoen, worden niet beoordeeld, aldus de regels van de inspraakprocedure. Toch houden de woningbouwinitiatieven die als winnaars uit de procedure komen zich niet aan een aantal van de randvoorwaarden en uitgangspunten. Zo voorzien ze niet in woningen voor starters, die in de woonvisie juist prioriteit kregen. Daarnaast wordt er hoogbouw gepland waar laagbouw prioriteit zou krijgen en zijn de twee monumentale eiken hun voortbestaan toch niet meer zeker.

Onjuiste voorstelling

Wethouder Buunk heeft een aantal afspraken uit het inspraaktraject naast zich neergelegd. Toch meldt hij op 10 november 2020 aan het college dat de dorpsraad positief is over de uitkomst. Dat blijkt uit een document dat in bezit is van Omroep Gelderland.
De voorstelling van zaken die de wethouder schetst, is volgens dorpsraadlid Esther de Kruif onjuist: "Wij hebben duidelijk aangegeven dat we teleurgesteld zijn en dat we nog vragen hebben voor beide voorgestelde woningbouwpartijen, voordat we tot een oordeel komen."
Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.
Wethouder schendt procedure rond woningbouw Hoog-Keppel

Wethouder: 'Starters niet bekend'

In reactie stelt Buunk dat de dorpsraad wel degelijk instemde met het advies en dat de plannen de woonvisie van de gemeente niet schaden. Want die is volgens hem niet zo strikt. " Starters die hier willen wonen waren niet bekend en daarom hebben we besloten niet te bouwen voor deze doelgroep in Hoog-Keppel."
Op de twee bouwlocaties zullen, volgens de gekozen plannen, twaalf seniorenappartementen en zes seniorenwoningen worden gebouwd.

'Aanschuren tegen onbehoorlijk bestuur'

Door gaandeweg de spelregels bij te stellen, schuurt de gemeente aan tegen onbehoorlijk bestuur, zegt hoogleraar bestuursrecht Raymond Schlössels. "De gemeente hoort eerlijk, oprecht en met open vizier de burger tegemoet te treden. Als je dit resultaat boekt, moet je als gemeente durven zeggen: dit project moet opnieuw."
Dat is ook de wens van de betrokken buurtbewoners, maar volgens wethouder Buunk zou het overdoen van de procedure niet in verhouding zijn. Alles is wat hem betreft zorgvuldig gebeurd. Toch trekt hij zich de kritiek op het inspraaktraject aan: "We moeten beter communiceren over de aanpassingen en wijzigingen die we aanbrengen. Dat hebben we onvoldoende gedaan.”

Klacht

Uit een rondgang langs betrokken buurtbewoners blijkt dat de gang van zaken het vertrouwen in het gemeentebestuur heeft aangetast. Omwonende Toon Kort is woedend. Hij heeft op persoonlijke titel een klacht heeft ingediend tegen wethouder Buunk: "Hij zei: jullie mogen meedenken, maar we zijn monddood gemaakt."
Omroep Gelderland reconstrueert hoe dit heeft kunnen gebeuren. Lees hier het complete verhaal op onze website.
Van maandag 7 juni tot en met vrijdag 11 juni is het de Week van het Wonen bij Omroep Gelderland. Online, op televisie, op radio en via de social media-kanalen besteden we extra aandacht aan wonen in Gelderland, een huis vinden in onze provincie, de krapte op de woningmarkt en voorbeelden van opvallende woonvormen.
Meer weten? Alles over de Woonweek is te lezen op onze speciale Woonweek-pagina.