Nieuws

Arnhem wil bezuinigen op zorg

Arnhem wil bezuinigen op zorg
De gemeente Arnhem wil ruim een half miljoen euro bezuinigen op zorg en welzijn.
ARNHEM - De gemeente Arnhem wil ruim een half miljoen euro bezuinigen op zorg en welzijn.
Er wordt gekort op geld voor de organisaties Rijnstad, SWOA, Iriszorg en Hera.
Volgens het college van burgemeester en wethouders blijft de meest noodzakelijke zorg in tact en zal er vooral efficienter gewerkt moeten worden.
Het bezuinigingsvoorstel moet nog wel goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Die vergadert volgende maand over de kwestie.