Nieuws

Personeel voert actie bij de WUR

WAGENINGEN - Personeelsleden van de Wageningen Universiteit blazen maandagmiddag bij de opening van het academisch jaar op vuvuzela's om aandacht te vragen voor een betere cao.Voor universiteitsmedewerkers zijn er nog geen afspraken over loonsverhoging, omdat de universiteits-cao een landelijke aangelegenheid is.
Voor het personeel van de dienst Landbouwkundig Onderzoek en Hogeschool van Larenstein is er al wel een cao.
Het universiteitspersoneel wil nu ook wel eens weten waar ze aan toe is, maar het bestuur van de Wageningen Universiteit zegt er niets over te kunnen zeggen.