Nieuws

Ontdekking van 15e eeuwse boerderij

Ontdekking van 15e eeuwse boerderij
Bij een archeologische opgraving aan de Lochemseweg in Warnsveld zijn de resten van een vijftiende eeuwse boerderij gevonden.Hij werd ontdekt bij de aanleg van een nieuwe transportleiding voor aardgas tussen Esveld en Angerlo.
WARNSVELD - Bij een archeologische opgraving aan de Lochemseweg in Warnsveld zijn de resten van een vijftiende eeuwse boerderij gevonden.Hij werd ontdekt bij de aanleg van een nieuwe transportleiding voor aardgas tussen Esveld en Angerlo.
Archeologen vonden de resten van houten funderingen, handgemaakt aardewerk en een heiligenbeeldje van een ridder te paard, vermoedelijk Sint Maarten. Bij het huis is ook een bakstenen kom gevonden die mogelijk werd gebruikt voor het brouwen van bier.
Ook werden vondsten gedaan uit de Prehistorie en de Late Midddeleeuwen. De vondsten geven belangrijke informatie over de manier waarop het platteland rond Zutphen in de 15e eeuw werd bewoond en geëxploiteerd.