Nieuws

Veel steun voor beëindigen stedenband Gaziantep, niet voor naamsverandering Gaziantepplein

Veel steun voor beëindigen stedenband Gaziantep, niet voor naamsverandering Gaziantepplein
Veel steun voor beëindigen stedenband Gaziantep, niet voor naamsverandering Gaziantepplein © RN7
NIJMEGEN - Het grootste deel van de Nijmeegse gemeenteraad is positief over het voorstel van het college om de stedenband met Gaziantep formeel te beëindigen. Sinds de ‘Turkije-rel’ in 2017 staat die stedenband op een zeer laag pitje, omdat Nijmegen niet in wilde gaan op de eis van de burgemeester van de Turkse stad om zich uit te spreken tegen het handelen van Nederland in die kwestie. Onlangs wilde Gaziantep de banden weer aanhalen, maar het Nijmeegse college ziet dat niet meer zitten. Voor het idee van VoorNijmegen.NU om een wedstrijd uit te schrijven voor een nieuwe naam voor het Gaziantepplein is weinig enthousiasme.

Radiostilte

De stedenband tussen Nijmegen en de Turkse stad Gaziantep is door de gemeente Gaziantep zonder officieel bericht in 2017 eenzijdig beëindigd. Na een radiostilte van een aantal jaren heeft het stadsbestuur van Gaziantep via de consul begin 2021 contact gezocht met het Nijmeegse gemeentebestuur met als doel de stedenband met Nijmegen herstellen. Het college wil daarentegen de stedenband nu formeel beëindigen, vanwege het uitblijven van lokale initiatieven, het ontbreken van financiering en het ontbreken animo vanuit de stad om deze stedenband invulling te geven.

Jammer

Verschillende partijen geven aan dat het jammer is dat het zo gelopen is met de stedenband, maar steunen het opzeggen ervan. Bij het CDA is er nog wel enige behoefte om de stedenband aan te houden. “Juist wanneer er een diplomatiek koelte is tussen landen, is het belangrijk om banden aan te halen, juist ook op lokaal niveau”, zegt fractievolger Delano van Luik. “Een band is makkelijker afgebroken dan weer opgebouwd.” Wat Eric Bender (Stadspartij Nijmegen) betreft kan het echter niet snel genoeg afgelopen zijn. “Liever vandaag dan morgen, wij zijn tegen iedere vorm van samenwerking met een onvrij land.” Yurre Wieken (SP): “We niet niet van bovenaf iets in stand houden waar geen animo voor is in de stad.”

"Altijd al van een andere orde geweest"

De stedenband met Gaziantep was volgens burgemeester Hubert Bruls (CDA) altijd al van een andere orde dan de stedenbanden met Pskov en Masaya. “Van het begin af aan was er geen burgerinitiatief aan verbonden. Vanaf de Turkije-rel is Gaziantep begonnen om landelijke politiek lokaal te maken, en dat is nog steeds het geval. Mijn collega in Pskov, die toch van de partij van Poetin is, weet dat beter te balanceren. Er is na 2017 niemand opgestaan, ook niet vanuit Turkse gemeenschap, die het jammer vond dat er geen invulling meer aan gegeven werd. Als er iets is wat we met z’n allen formeel moeten willen beëindigen, dan is het deze stedenband. En tegelijkertijd ben ik het ermee eens dat het jammer is. Maar we zitten tegenwoordig, vooral door Green Capital, in een heleboel stedelijke netwerken met véél meer invulling dan deze stedenband.”

Gaziantepplein

VoorNijmegen.NU-fractievoorzitter Paul Eigenhuijsen ziet de verwaterde stedenband als een aanleiding om de naam van het Gaziantepplein te veranderen. Daarvoor zou hij een wedstrijd willen uitschrijven in de stad, maar andere partijen vinden een naamsverandering van het plein onnodig. “Andere straten in de buurt verwijzen ook naar stedenbanden”, zegt Mark Boleij (VVD). “Dit leidt alleen maar tot administratieve rompslomp.” Ammar Selman (PvdA): “Als we hieraan beginnen moeten we heel veel straatnamen veranderen waarover te discussiëren valt en dat doen we ook niet zomaar.” Van Eric Bender (Stadspartij Nijmegen) mag het plein echter omgedoopt worden tot het Veldmaarschalk Montgomeryplein: “Zo eren we onze oorlogshelden. Bovendien ligt er nog toezegging vanuit het college om meer bevrijders een straatnaam te geven.”
Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7